Research Audit Plan

Phần này chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về đối thủ, thị trường, mục tiêu tìm kiếm, từ đó định hình lên một kế hoạch SEO cụ thể đưa vào thực thi ngay.

0 k+
Collections
0 k+
items trusted to deliver
 • Title #1

Nghiên cứu từ khóa

Xác định từ khóa mà khách hàng tìm trên các công cụ tìm kiếm

 • Tìm kiếm được các từ khóa đúng, phù hợp khách hàng
 • Tìm kiếm được từ khóa có tính cạnh tranh thấp
 • Tìm kiếm được từ khóa dài, từ khóa liên quan
 • Tối ưu hóa các trang nội dung, giảm chi phí quảng cáo

Nghiên cứu từ khóa thị trường và đối thủ

 • 1
  Phân tích đối thủ
   Phân tích đối thủ
 • 2
  Tìm kiếm các cơ hội từ khóa
  Tìm kiếm các cơ hội từ khóa
 • 3
  Xác định các xu hướng thị trường
  Xác định các xu hướng thị trường
 • 4
  Tìm kiếm được từ khóa dài
  Tìm kiếm được từ khóa dài
 • 5
  Xác định điểm mạnh và điểm yếu website của bạn
  Xác định điểm mạnh và điểm yếu website của bạn
 Phân tích đối thủ
Tìm kiếm các cơ hội từ khóa
Xác định các xu hướng thị trường
Tìm kiếm được từ khóa dài
Xác định điểm mạnh và điểm yếu website của bạn

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch là bước quan trọng trong quá trình tối ưu hóa SEO

 • Đánh giá trang web hiện tại của bạn
 • Nghiên cứu từ khóa
 • Xác định các trang web cạnh tranh
 • Thiết lập mục tiêu
 • Tối ưu hóa trang web của bạn
 • Theo dõi và đánh giá kết quả

Tham khảo

Các công cụ tracking

Tư vấn miễn phí

từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi