Research - Audit - Plan

Từ số 0 đến biết làm gì đúng đắn.

phần này chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về đối thủ, thị trường, mục tiêu tìm kiếm, từ đó định hình lên một kế hoạch SEO cụ thể đưa vào thực thi ngay.

Nghiên cứu từ khóa

lập bảng kế hoạch từ khóa toàn diện cho khách hàng, phân loại, nhóm từ khóa, keymapping…

Đối thủ và thị trường

phân tích đổi thủ , điểm mạnh , yếu, lấy backlink và key từ đối thủ. Nghiên cứu xu hướng tìm kiếm của thị trường.

Lập kế hoạch SEO

Một kế hoạch SEO cụ thể mà chỉ cần với nhân sự khách hàng có thể tự triển khai từ content, backlink…

Một kế hoạch đúng đắn

sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả mà không phải burn nguồn lực quá nhiều

nhan su cong ty seo vietnam 2

Chỉ có tại CongtySEO.vn

chúng tôi từ kinh nghiệm hàng trăm khách hàng mới mang lại cho bạn những giải pháp đúng đắn nhất.

>