Giới thiệu

Từ Agency đến Platform

Khởi đầu với công việc thực thi các dự án SEO cho khách hàng. Chúng tôi tích lũy.

Hệ thống website có trust cao.

Nguồn traffic ổn định từ hệ thống website.

Xây dựng nền tảng

Chúng tôi muốn tạo sự ổn định hơn thế nữa

chúng tôi hiểu chỉ có hợp tác và liên minh mới mang lại sự phát triển bền vững.

Chia sẻ hệ thống website

Chúng tôi tiến hành chia sẻ hệ thống website với đối tác

Hợp tác xây dựng.

Và cùng xây dựng các nền tảng còn thiếu.

Đến nay chúng tôi đạt được

một hệ thống ổn định và bền vững.

số lượng website

300+

Bài viết

10.000 +

Từ khóa top

200.000+

Traffic

5 triệu

Quá trình tích lũy

và liên tục tiến lên

SEO Agency

Seo dự án trên nguồn link miễn phí

2016

Xây dựng Platform

Bắt đầu xây dựng platform

2018

Mở rộng

liên minh hợp tác

2020

2014

SEO Agency​

Xây dựng vệ tinh web 2.0

2017

Phát triển và hợp tác

Chia sẻ website

2019

Làm việc với chúng tôi

để cùng phát triển

traffic tự nhiên từ Google

Hệ thống website
Kỹ năng SEO
Cộng hưởng nền tảng