Quy trình thực thi

Nghiên cứu
Kế hoạch

Setup hệ thống web

Đào tạo content

Đào tạo
tối ưu

Xây dựng
SEO entities

Hệ thống web PBN

Dịch vụ

Setup từ A-Z và cùng khách hàng lên top bền vững nhất.

Công ty SEO hỗ trợ toàn bộ chuyên môn và nền tảng để khách hàng cùng chúng tôi kết hợp thế mạnh.

Kết hợp
tăng trưởng

Công ty SEO cung cấp

Research và lập kế hoạch
Phân bổ content, đào tạo nhân viên công ty khách hàng viết content
Setup hệ thống website tối ưu SEO
Xác minh và định danh Entity SEO
Cung cấp hệ thống 1000 site cho khách làm link.

Công ty khách hàng

Triển khai content
Triển khai backlink
Chúng tôi sẽ check và tối ưu liên tục. nếu content chưa chính xác chúng tôi sẽ phản hồi.

Triển khai dịch vụ

cùng khách hàng

Thống nhất mục tiêu

của chiến lược SEO

Setup hệ thống và đào tạo

chúng tôi setup hệ thống website, đào tạo khách hàng sử dụng hệ thống của công ty SEO.

Thực thi và báo cáo

Cùng khách hàng thực thi và tối ưu liên tục công việc.

Whitehat SEO

cam kết tất cả hệ thống đều là SEO mũ trắng và được thực hiện bài bản, từ từ.