Giới thiệu

Trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), schema là một khái niệm quan trọng mà các chuyên gia SEO và nhà phát triển web cần phải nắm rõ. Đây là một định dạng dữ liệu đánh dấu được sử dụng để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung trang web và cung cấp các thông tin quan trọng cho người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu từ khái niệm đến các loại schema phổ biến, cách kiểm tra, và một số lời khuyên để sử dụng schema đúng cách để tối ưu hóa trang web cho các công cụ tìm kiếm.

Schema là gì

Giới thiệu về schema

Schema là một định dạng dữ liệu đánh dấu được sử dụng để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung trang web và cung cấp các thông tin quan trọng cho người dùng. Schema được phát triển bởi W3C (World Wide Web Consortium) và được hỗ trợ bởi các công cụ tìm kiếm hàng đầu như Google, Bing và Yahoo.

Cung cấp một cách thức định dạng và đánh dấu dữ liệu để các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về các phần tử trên trang web. Nó cũng giúp tăng cường khả năng xuất hiện của trang web trên các kết quả tìm kiếm và cung cấp cho người dùng các thông tin quan trọng và đầy đủ hơn về nội dung trang web.

Tại sao schema quan trọng trong SEO

Schema quan trọng trong SEO vì nó giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung trang web và cung cấp cho người dùng các thông tin quan trọng về sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc sự kiện. Khi các trang web được đánh dấu, các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng xác định các phần tử trên trang web và hiểu rõ hơn về nội dung của trang web. Điều này giúp tăng khả năng xuất hiện của trang web trên các kết quả tìm kiếm và cung cấp cho người dùng các thông tin quan trọng và đầy đủ hơn về nội dung trang web.

Ngoài ra, schema cũng giúp trang web được hiển thị dưới dạng các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm. Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm một sản phẩm cụ thể trên Google, kết quả tìm kiếm có thể hiển thị thông tin về giá cả, đánh giá và tính năng sản phẩm trực tiếp trên kết quả tìm kiếm. Điều này giúp người dùng có được những thông tin cần thiết và tăng khả năng click vào liên kết trang web của bạn.

Các định dạng schema phổ biến: JSON-LD, Microdata, RDFa

Có ba định dạng phổ biến nhất là JSON-LD, Microdata và RDFa. JSON-LD là định dạng đánh dấu dữ liệu phổ biến nhất và được khuyến khích sử dụng bởi Google. Nó cho phép các định dạng dữ liệu được đặt vào một khối độc lập và được giấu đi trên trang web. Microdata và RDFa là các định dạng khác được sử dụng để đánh dấu dữ liệu trên trang web.

Việc sử dụng schema cho trang web có nhiều lợi ích, bao gồm:

– Tăng khả năng xuất hiện của trang web trên các kết quả tìm kiếm: Các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về nội dung trang web và cung cấp cho người dùng các thông tin quan trọng hơn về sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc sự kiện. Điều này giúp tăng khả năng xuất hiện của trang web trên các kết quả tìm kiếm và thu hút người dùng đến trang web của bạn.

– Cung cấp thông tin quan trọng cho người dùng: Khi các trang web được đánh dấu với schema, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và tìm thấy thông tin quan trọng về sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện mà họ quan tâm.

– Hiển thị dưới dạng các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm: trang web của bạn có thể hiển thị các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm, bao gồm giá cả, đánh giá và tính năng sản phẩm, giúp người dùng có được những thông tin cần thiết và tăng khả năng click vào liên kết trang web của bạn.

Các loại schema phổ biến hiện nay

1.  Schema cho sản phẩm

Schema cho sản phẩm là một loại phổ biến và được sử dụng để đánh dấu thông tin về sản phẩm trên trang web. Các thông tin này bao gồm tên sản phẩm, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm, đánh giá và đánh giá của khách hàng. Khi sử dụng schema cho sản phẩm, các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về thông tin sản phẩm trên trang web và hiển thị các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm như giá cả, đánh giá và tính năng sản phẩm.

2. Schema cho tổ chức và doanh nghiệp

Schema cho tổ chức và doanh nghiệp được sử dụng để đánh dấu thông tin về tổ chức hoặc doanh nghiệp trên trang web. Các thông tin bao gồm tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, email, logo và mô tả tổng quan về tổ chức hoặc doanh nghiệp. Khi sử dụng schema cho tổ chức và doanh nghiệp, các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về các thông tin về tổ chức hoặc doanh nghiệp trên trang web và hiển thị các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm như địa chỉ, số điện thoại và logo.

3. Schema cho sự kiện

Schema cho sự kiện được sử dụng để đánh dấu thông tin về sự kiện trên trang web. Các thông tin này bao gồm tên sự kiện, địa điểm, thời gian, giá cả, mô tả sự kiện và liên kết đăng ký. Khi sử dụng schema cho sự kiện, các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về thông tin sự kiện trên trang web và hiển thị các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm như ngày diễn ra, địa điểm, giá cả và liên kết đăng ký.

4. Schema cho đánh giá và đánh giá sản phẩm

Schema cho đánh giá và đánh giá sản phẩm được sử dụng để đánh dấu thông tin về đánh giá và đánh giá sản phẩm trên trang web. Các thông tin này bao gồm tên sản phẩm, đánh giá, đánh giá của người dùng và liên kết đến trang đánh giá chi tiết. Khi sử dụng cho đánh giá và đánh giá sản phẩm, các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về thông tin đánh giá và đánh giá sản phẩm trên trang web và hiển thị các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm như đánh giá, số sao và liên kết đánh giá chi tiết

Cách kiểm tra schema trên trang web

1. Sử dụng công cụ kiểm tra schema

Có nhiều công cụ kiểm tra schema khác nhau mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem trang web của mình đã được đánh dấu với schema hay chưa. Một số công cụ phổ biến nhất bao gồm Google’s Structured Data Testing Tool, Schema.org’s Structured Data Testing Tool và Bing’s Markup Validator.

2. Kiểm tra schema bằng cách xem mã nguồn trang web

Bạn cũng có thể kiểm tra schema bằng cách xem mã nguồn trang web. Điều này cho phép bạn xác định xem trang web của bạn đã được đánh dấu với schema hay chưa và xem các định dạng schema được sử dụng trên trang web của bạn.

3. Kiểm tra hiển thị schema trên kết quả tìm kiếm

Sau khi trang web của bạn đã được đánh dấu với schema, bạn có thể kiểm tra xem các thông tin đã được hiển thịđúng trên kết quả tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra kết quả tìm kiếm của Google để kiểm tra xem các tính năng đặc biệt đã được hiển thị đúng trên kết quả tìm kiếm hay chưa.

Lời khuyên để sử dụng đúng cách

1. Chỉ sử dụng các định dạng schema chính thức

Để đảm bảo rằng trang web của bạn được hiểu rõ hơn bởi các công cụ tìm kiếm, bạn nên chỉ sử dụng các định dạng schema chính thức được hỗ trợ bởi W3C. Các định dạng schema chính thức bao gồm JSON-LD, Microdata và RDFa.

2. Sử dụng các loại schema phù hợp với nội dung trang web của bạn

Bạn nên sử dụng các loại schema phù hợp với nội dung trang web của bạn. Ví dụ, nếu trangweb của bạn là một trang web thương mại điện tử, bạn nên sử dụng schema cho sản phẩm và đánh giá sản phẩm để hiển thị thông tin sản phẩm và đánh giá sản phẩm trên kết quả tìm kiếm. Nếu trang web của bạn là một trang web về sự kiện, bạn nên sử dụng cho sự kiện để hiển thị thông tin về sự kiện trên kết quả tìm kiếm.

3. Đảm bảo rằng các thông tin được đánh dấu với schema là chính xác và đầy đủ

Bạn nên đảm bảo rằng các thông tin được đánh dấu với schema trên trang web của bạn là chính xác và đầy đủ. Nếu thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, điều này có thể dẫn đến các thông tin sai lệch hiển thị trên kết quả tìm kiếm hoặc dẫn đến việc trang web của bạn không được hiểu rõ hơn bởi các côngcụ tìm kiếm. Vì vậy, trước khi đánh dấu các thông tin với schema, bạn nên đảm bảo rằng chúng là chính xác và đầy đủ.

4. Cập nhật schema thường xuyên

Khi thay đổi nội dung trang web, bạn nên cập nhật schema tương ứng để đảm bảo rằng các thông tin được hiển thị trên kết quả tìm kiếm là chính xác và đầy đủ. Nếu thông tin không được cập nhật đầy đủ, điều này có thể dẫn đến hiển thị thông tin sai lệch trên kết quả tìm kiếm.

5. Sử dụng schema một cách hợp lý

Bạn nên sử dụng một cách hợp lý và không spam schema trên trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng quá nhiều hoặc sử dụng các loại schema không phù hợp với nội dung trang web của bạn, điều này có thể dẫn đến việc trang web của bạn bị coi là spam và bị xử lý bởi các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, bạn nên sử dụng một cách hợp lý và chỉ đánh dấu các thông tin quan trọng và chính xác trên trang web của bạn.

6. Tìm hiểu thêm về schema và các cập nhật mới nhất

Schema là một công nghệ mới và các cập nhật mới liên tục được thêm vào. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu thêm về \ các cập nhật mới nhất để đảm bảo rằng trang web của bạn được đánh dấu với các định dạng schema mới nhất và tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm. Các trang web như schema.org và blog của Google có thể cung cấp thông tin về schema và các cập nhật mới nhất, bạn nên đọc và tìm hiểu thêm về chúng để có thể sử dụng một cách hiệu quả và tối ưu hóa trang web của mình.

7. Tìm hiểu về SEO

Schema là một phần quan trọng của SEO, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ của chiến lược SEO tổng thể. Để tối ưu hóa trang web của bạn cho công cụ tìm kiếm, bạn cần tìm hiểu về các phương pháp SEO khác như tối ưu hóa từ khóa, tạo nội dung chất lượng cao và xây dựng liên kết. Bạn nên đọc và tìm hiểu thêm về SEO để có thể tối ưu hóa trang web của mình và đạt được hiệu quả tối đa trên các công cụ tìm kiếm.

8. Kiểm tra hiệu quả của schema

Sau khi đánh dấu thông tin với schema trên trang web của mình, bạn nên kiểm tra hiệu quả của schema bằng cách theo dõi lưu lượng truy cập và thứ hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm. Nếu schema được sử dụng đúng cách và hiệu quả, bạn sẽ thấy một sự cải thiện đáng kể về lưu lượng truy cập và thứ hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm.

9. Hãy lấy sự giúp đỡ nếu cần

Nếu bạn không chắc chắn về cách sử dụng schema hoặc không có kinh nghiệm về SEO, bạn nên lấy sự giúp đỡ từ các chuyên gia hoặc các công ty chuyên về SEO. Họ có thể giúp bạn tối ưu hóa trang web của mình và sử dụng schema một cách hiệu quả để đạt được hiệu quả tối đa trên các công cụ tìm kiếm.

Tóm lại, schema là một công nghệ mới và hữu ích để tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm. Bằng cách sử dụng schema, các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về nội dung trang web của bạn và hiển thị các tính năng đặc biệt trên kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, để sử dụng schema một cách hiệu quả, bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng các định dạng schema chính thức, sử dụng các loại schema phù hợp với nội dung trang web của bạn, đảm bảo rằng các thông tin được đánh dấu với schema là chính xác và đầy đủ, cập nhật schema thường xuyên và tìm hiểu thêm về SEO. Nếu bạn không chắc chắn về cách sử dụng schema hoặc không có kinh nghiệm về SEO, bạn nên lấy sự giúp đỡ từ các chuyên gia hoặc các công ty chuyên về SEO để đạt được hiệu quả tối đa trên các công cụ tìm kiếm.