external link

Trong thế giới SEO, external link là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng xếp hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm. External link giúp cho trang web của bạn trở nên uy tín hơn và có khả năng thu hút người dùng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về external link và cách sử dụng chúng để tăng trưởng ranking cho trang web của bạn.

External link là gì?

External link là liên kết từ một trang web khác trỏ đến trang web của bạn. External link khác với internal link, là liên kết giữa các trang web trongcùng một trang web. External link được coi là yếu tố quan trọng trong SEO vì nó giúp xác định độ tin cậy và uy tín của trang web của bạn. Khi một trang web khác liên kết đến trang web của bạn, điều này cho thấy rằng trang web của bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy và đáng để được chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các external link đều có giá trị tốt cho trang web của bạn. Để tối đa hóa giá trị của external link, bạn cần phải chọn lựa những external link có độ tin cậy và uy tín cao.

Tại sao external link quan trọng?

 1. Domain Authority và Backlink

Domain authority (DA) là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mức độ uy tín của trang web. Domain authority phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố quan trọng là số lượng và chất lượng của các external link trỏđến trang web của bạn. Điều này có nghĩa là nếu trang web của bạn có nhiều external link từ các trang web uy tín, thì domain authority của trang web của bạn sẽ tăng lên.

Backlink là các liên kết từ các trang web khác trỏ đến trang web của bạn. Backlink cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng ranking của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Điều này là do khi một trang web khác liên kết đến trang web của bạn, nó cho phép các công cụ tìm kiếm đánh giá trang web của bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy và có giá trị.

 1. Xác định độ tin cậy và uy tín của trang web

External link có thể giúp xác định độ tin cậy và uy tín của trang web của bạn. Khi một trang web khác liên kết đến trang web của bạn, điều này cho thấy rằng trang web của bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy và đáng để được chia sẻ. Nếu trang web của bạn có nhiều external link từ các trang web có độ tin cậy và uy tín cao, thì điều này càng cho thấy rằng trang web của bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy và giá trị.

Cách tìm kiếm và chọn lựa

 1. Tìm kiếm external link phù hợp

Để tìm kiếm external link phù hợp, bạn cần phải tìm kiếm các trang web với chủ đề liên quan đến trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google để tìm kiếm các trang web liên quan đến chủ đề của bạn. Sau khi tìm kiếm được các trang web phù hợp, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu của trang web đó và yêu cầu họ liên kết đến trang web của bạn.

 1. Đánh giá chất lượng của external link

Để đánh giá chất lượng của external link, bạn cần phải xem xét các yếu tố sau:

 • Độ tin cậy và uy tín của trang web liên kết đến trang web của bạn: Nếu trang web liên kết đến trang web của bạn có độ tin cậy và uy tín cao, thì external link từ trang web đó sẽ có giá trị cao hơn.
 • Nội dung của trang web liên kết đến trang web của bạn: Nếu nội dung của trang web liên kết đến trang web của bạn liên quan đến chủ đề của trang web của bạn, thì external link từ trang web đó sẽ có giá trị cao hơn.
 • Số lượng external link trên trang web liên kết đến trang web của bạn: Nếu trang web liên kết đến trang web của bạn có nhiều external link, thì external link từ trang web đó sẽ có giá trị thấp hơn.
 • Vị trí của external link trên trang web liên kết đến trang web của bạn: Nếu external link trên một vị trí vô cùng quan trọng trên trang web liên kết đến trang web của bạn, chẳng hạn như ở phần tiêu đề, thì external link đó sẽ có giá trị cao hơn.

Cách sử dụng external link để tăng trưởng ranking

External link có thể giúp tăng trưởng ranking của trang web của bạn. Để sử dụng external link hiệu quả, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo nội dung chất lượng và hữu ích

Nội dung chất lượng và hữu ích là một trong những yếu tố quan trọng giúp thu hút người dùng và tăng ranking của trang web. Khi bạn tạo ra nội dung chất lượng và hữu ích, các trang web khác sẽ muốn liên kết đến trang web của bạn.

 1. Liên kết đến các trang web có độ tin cậy và uy tín cao

Liên kết đến các trang web có độ tin cậy và uy tín cao là một trong những cách hiệu quả để tăng ranking của trang web của bạn. Các trang web có độ tin cậy và uy tín cao thường có nhiều external link từ các trang web khác, điều này cho thấy rằng chúng là những nguồn thông tin đáng tin cậy và giá trị. Khi trang web của bạn liên kết đến các trang web có độ tin cậy và uy tín cao, điều này giúp tăng độ tin cậy và uy tín của trang web của bạn và tăng khả năng xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm.

 1. Liên kết đến các trang web có chủ đề liên quan

Liên kết đến các trang web có chủ đề liên quan là một cách hiệu quả để tăng ranking của trang web của bạn. Khi trang web của bạn liên kết đến các trang web có chủ đề liên quan, điều này cho phép các công cụ tìm kiếm đánh giá trang web của bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy và có giá trị. Ngoài ra, liên kết đến các trang web có chủ đề liên quan cũng giúp tăng khả năng thu hút người dùng và tăng độ tương tác của trang web của bạn.

 1. Chia sẻ nội dung của bạn trên các mạng xã hội

Chia sẻ nội dung của bạn trên các mạng xã hội là một cách hiệu quả để tăng khả năng thu hút người dùng đến trang web của bạn. Khi người dùng chia sẻ nội dung của bạn trên các mạng xã hội, điều này có thể dẫn đến việc nhiều trang web khác liên kết đến trang web của bạn.

 1. Tham gia các diễn đàn và cộng đồng trựctuyến

Tham gia các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến là một cách hiệu quả để tăng khả năng thu hút người dùng đến trang web của bạn. Khi bạn tham gia các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến liên quan đến chủ đề của trang web của bạn, bạn có thể chia sẻ nội dung của mình và thu hút sự chú ý của nhiều người dùng khác. Điều này có thể dẫn đến việc nhiều trang web khác liên kết đến trang web của bạn.

Các lưu ý khi sử dụng

 1. Tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của Google

Khi sử dụng external link, bạn cần phải tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của Google. Google có những hướng dẫn rõ ràng về việc sử dụng external link và nếu bạn vi phạm các quy tắc này, trang web củabạn có thể bị phạt hoặc bị giảm ranking trên các công cụ tìm kiếm. Vì vậy, bạn cần phải đảm bảo rằng các external link trên trang web của bạn là hợp lệ và tuân thủ các quy tắc của Google.

 1. Chọn lựa các link có giá trị

Để tối đa hóa giá trị của external link, bạn cần phải chọn lựa các external link có độ tin cậy và uy tín cao. Bạn có thể sử dụng các công cụ đánh giá domain authority và backlink để đánh giá chất lượng của các trang web khác. Nếu bạn liên kết đến các trang web không uy tín hoặc không liên quan đến chủ đề của trang web của bạn, điều này có thể làm giảm khả năng tăng ranking của trang web của bạn.

 1. Không lạm dụng

Mặc dù external link có thể giúp tăng ranking của trang web của bạn, nhưng nếu sử dụng quá nhiều external link, điều này có thể ngược lại ảnh hưởng đến ranking của trang web của bạn. Google có thể xem việc sử dụng quá nhiều external link là hành vi spam và có thể giảm ranking hoặc phạt trang web của bạn. Vì vậy, bạn nên chọn lựa các external link có giá trị và sử dụng chúng một cách hợp lý.

 1. Cập nhật và bảo trì các external link

Để đảm bảo rằng các external link trên trang web của bạn luôn có giá trị, bạn cần phải thường xuyên cập nhật và bảo trì chúng. Nếu các trang web liên kết đến trang web của bạn bị xóa hoặc thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến ranking của trang web của bạn. Vì vậy, bạn cần phải thường xuyên kiểm tra các external link trên trang web của bạn và bảo trì chúng để đảm bảo rằng chúng luôn có giá trị và không bị hỏng. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể thay thế các external link không còn hợp lệ bằng các external link mới và có giá trị hơn.

 1. Đảm bảo các external link mở trong một tab mới

Khi thêm các external link vào trang web của bạn, bạn nên đảm bảo rằng chúng mở trong một tab mới để người dùng không bị mất trang web của bạn trong quá trình duyệt web. Điều này cũng giúp người dùng dễ dàng quay lại trang web của bạn sau khi họ đã xem các trang web liên kết bên ngoài.

Tóm lại, external link là một yếu tố quan trọng trong việc tăng ranking của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, để sử dụng external link một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần phải tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của Google, chọn lựacác external link có giá trị, không quá sử dụng external link, cập nhật và bảo trì chúng, và đảm bảo chúng mở trong một tab mới. Bằng cách sử dụng external link một cách thông minh và hợp lý, bạn có thể tăng khả năng thu hút người dùng đến trang web của mình và cải thiện ranking trên các công cụ tìm kiếm.