Xuất hiện chỉ số thống ke mới trên kết quả tìm kiếm

Sáng sớm em vào google gõ tìm kiếm..thấy xuất hiện cái thông số thông báo mới mà đây mới là lần gặp đầu tiên trong quá trình làm seo…có bác nào gặp thông báo như thế nay chưa?

Xuất hiện chỉ số thống ke mới trên kết quả tìm kiếm

Xuất hiện chỉ số thống ke mới trên kết quả tìm kiếm

Trường hợp thống kê này cũng đôi lúc có lợi và có hại..có lợi thì em không nói chứ có hại thì cần phải phân tích…
Bây giờ vào tìm kiếm các thông tin hữu ích, “trong sáng” thì không sao…đôi khi vì cái gọi là “nhu cầu” nên vào tìm cái “trong tối” mà google cũng thống kê như thế này…1 tuần mà vào 100 lần nhỡ có ai thấy được thống kê này thì muối mặt lắm….

Tags: