Học SEO bắt đầu tư đâu ?

Sau 2 ngày tìm hiểu em quyết định xin vào 1 công ty dịch vụ bán hàng để làm seo cho ho(em đi thực tập thôi)
và giờ em cũng chỉ hiểu về seo qua tài liệu sách vở thôi.

Bác nào đang làm , đã làm về seo rồi có thể giúp em
+ Học seo nên bắt đầu từ đâu?
+ Tài liệu để học seo ?
+ Các group , page trên fb , g+ , forum(trong và ngoài nước) nổi tiếng giao lưu giữa các seoer để em tham gia và học hỏi.
+Tool mà các seoer thường dùng
+ Và ai có thể dạy em offline thì càng tốt (em ở Đống Đa hn)?
mong các bác tận tình chỉ giúp đừng nén đá
thanks all! tới công ty SEO