7 yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh của landing page

Theo Công ty SEO nếu như SEO là công cụ để đưa người dùng đến với website, dịch vụ, sản phẩm của bạn qua từ khóa thì Landing Page là yếu tố vô cùng quan trọng trong chiến dịch marketing online để thúc đẩy, kêu gọi khách hàng “hành động”. “Hành động” ở đây là mua hàng,sử dụng dịch vụ do bạn cung cấp.

Vậy làm thế nào để tăng sức mạnh chuyển đổi từ Landing Page?!

Trong bài viết này, bạn sẻ được học landing page là gì? Làm thế nào nó đem lại lợi nhuận cho bạn?7 yếu tố quan trọng bạn nên hướng tới để tối ưu hóa chuyển đổi khi tạo ra 1 landing page.
Landing Page là 1 page tạo ra với mục đích để khuyến khích, kêu gọi người dùng hoàn thiện một hành động. Ví dụ: đăng ký email để mua sản phẩm hoặc biết thông tin về sản phẩm mà mình đang quan tâm. Kết quả của việc này là bạn có email của khách hàng tiềm năng qua đó có thể bán sản phẩm, hoặc kích thích họ nhấc điện thoại gọi đến mình.
Có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới landing page mà bạn cần phải hướng tơi. Tuy nhiên tôi sẽ chọn lọc và đưa ra 7 yếu tố cơ bản có thể tạo hoặc phá hỏng landing page của bạn
1. Mục Đích Cuối Cùng Của Bạn Là Gì
Trước khi bạn quyết định làm bất cứ một việc gì, bạn cần phải biết được mục đích cuối cùng của hành động đó – kết quả mà bạn mong muốn.Bạn muốn có được email hay thông tin của khách hàng? Hay bạn muốn khách hàng thực hiện nhiều tương tác khác nhau với site theo ý mình?
 Bạn cần gom các mục tiêu đó thành một mục tiêu quan trọng, rõ ràng nhất – Mục tiêu mà  bất cứ ai khi truy cập landing page của bạn cũng phải thực hiện. Sau đó có thể có những mục tiêu thứ yếu.
2. Ai sẽ là mục tiêu mà bạn hướng đến
Landing page của bạn cần thể hiện được đâu là khách hàng mà bạn hướng đến. Điều này khá khó khăn bởi nó phụ thuộc vào lĩnh vực mà bạn đang làm. Con đường ngắn nhất để thực hiện việc này:
– xây dựng những nhóm khách hàng có đặc điểm chung trong số những khách hàng  mục tiêu.
– Lên kế hoạch phát triển từng landing page xoay quanh nhóm khách hàng đó. Sau đó có thể trao đổi trực tiếp với họ.
Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều khi quyết định phương thức nào để kích thích khách hàng “hành động”