Xây dựng chiến lược tìm kiếm (SEO)

Thay vì tham khảo các chiến lược tiếp thị trực tuyến
Phần lớn các lưu lượng truy cập Internet đến từ các công cụ tìm kiếm: Google, Bing, Yahoo! Điều này đặc biệt đúng nếu bạn không hoặc rất ít ngân sách để đầu tư vào Google Adwords cho ví dụ.

Sự đóng góp của công cụ tìm kiếm thông qua SEO là tất cả các chi tiết quan trọng mà họ tạo ra lưu lượng truy cập mục tiêu với người dùng Internet tìm kiếm những gì bạn cung cấp. Vì vậy, nếu trang web của bạn có thể không được phát hiện và phân tích để được tham chiếu trong công cụ tìm kiếm, công ty seo nghĩ rằng bạn có thể dễ dàng tăng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn. Và tuyên bố này đặc biệt đúng nếu bạn được định vị trên một lĩnh vực cạnh tranh. Tối ưu hóa SEO để được đặt phía trước của đối thủ cạnh tranh của nó là một khoản đầu tư vô giá.

Ngoài ra, đầu tư thời gian và tiền bạc trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của trang web của bạn là rất quan trọng bởi vì nó cung cấp một đầu tư cao hơn so với các kênh khác mua lại. Thật vậy, các SEO là rẻ hơn và ở trên cho phép bạn giữ độc lập trong quan hệ với các kênh truyền hình cao cấp như Adwords hoặc liên kết.

Vì vậy, bạn cần để phát triển và tối ưu hóa một chiến lược SEO.

Làm thế nào để thực hiện một chiến lược SEO hiệu quả?

5 giai đoạn chính có thể được phân biệt trong việc phát triển và tối ưu hóa của một chiến lược SEO “nhà” đó là để nói, một phát triển và thực hiện chiến lược của bạn mà không cần phải thông qua một cơ quan chuyên về SEO.

1) Chiến lược SEO: sự lựa chọn của các từ khóa nhắm mục tiêu
Bất kỳ chiến lược SEO bắt đầu bằng việc lựa chọn các từ khóa nhắm mục tiêu cho mỗi trang để tham khảo. Đó là rất nhiều công việc nhưng hãy xem xét nó như là một khoản đầu tư sẽ dễ dàng trả tiền cho!

Ở giai đoạn này, các quy tắc chính để làm theo là để tránh nhắm mục tiêu danh mục con khác nhau trên cùng một trang. Ví dụ:

Từ khóa 1: “Mua Apple”
Từ khóa 2: “Mua cà rốt”
Ở đây bạn có để làm cho một sự lựa chọn: Nhắm mục tiêu bán táo hoặc cà rốt. Sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào những gì bạn thực sự cung cấp trên trang của bạn. Và nếu bạn cung cấp cho cả hai sản phẩm, bạn sẽ tách ra và nhắm mục tiêu để tất cả mọi người từ khóa trên các trang chuyên dụng. Bạn sẽ có thể thu hút cả người dùng quan tâm trong táo so với cà rốt.

Sau đó chúng tôi sẽ cân nhắc phân tích của chúng tôi dựa trên một số tiêu chí (không đầy đủ):

các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu: thời gian, ngân sách, nhân sự.
tiềm năng để tạo ra các mức độ giao thông: là nó mà người khai thác từ này? Có bao nhiêu là có?
chất lượng của lưu lượng truy cập tiềm năng được tạo ra: người dùng Internet tìm kiếm từ khoá này họ đang có trong mục tiêu của tôi?
vv …
2) Chiến lược SEO: tối ưu hóa nội dung

Các biên tập nội dung là một trong những biến số quan trọng nhất của SEO. Chính Người nói với các công cụ tìm kiếm những gì cuộc đàm phán trang của bạn.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận không để rơi vào cái bẫy của chỉ viết cho công cụ tìm kiếm.

Thật vậy, hãy nhớ rằng nếu bạn muốn để có được trang web của bạn mà là để lái xe lưu lượng truy cập chất lượng và nhắm mục tiêu!

Và đáp ứng cả hai yêu cầu của SEO và mong đợi của mục tiêu của bạn vẫn là một kỷ luật rất khó đòi hỏi kỹ năng viết thật: phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, con đầy đủ.

3) Chiến lược SEO: tối ưu hóa kỹ thuật của trang
Như bạn đã biết, các công cụ tìm kiếm không đọc nội dung của các trang web trong cùng một cách như con người. Họ cần sự giúp đỡ để đọc và phân tích các trang của bạn. Vì nó là cần thiết để phục vụ cho HTML của các trang của bạn. Các yếu tố để tối ưu hóa là (không đầy đủ):

Các mã html
Các tag tiêu đề
Các thẻ meta mô tả
url
Chuyển hướng
charset
vv …
Khi tối ưu hóa các biến kỹ thuật luôn luôn ghi nhớ các từ khóa mà bạn đã chọn để nhắm mục tiêu.

4) Chiến lược SEO: liên kết (liên kết chiến lược)
Trong bước này, bạn sẽ làm việc phổ biến của các trang web của bạn. Công cụ tìm kiếm đánh giá phổ biến của bạn theo những gì các trang web khác nghĩ và nói về bạn:

Làm thế nào nhiều trang web nói về bạn? Đến thời điểm này thích chất lượng cho số lượng.
Họ đã biến phổ biến những gì? Sự phổ biến của các trang web được đánh giá theo cách tương tự như đối với các web: phiếu bầu chọn của các trang web của công ty seo website bên ngoài.
Họ làm những gì nói trong nội dung của riêng mình? Ở đây, động cơ cố gắng tìm hiểu xem bạn có thật ở chung với các trang web liên kết với bạn. Nếu có điều gì là tốt cho bạn, nếu không, sau đó phải là khủng khiếp!
5) Chiến lược SEO: tối ưu hóa giá
Như với bất kỳ chiến lược, đến thời điểm này của bảng cân đối để xác định những gì đã làm và những gì cần tối ưu hóa mới.

Chiến lược SEO là không có ngoại lệ cho quy tắc này. Đặc biệt là kỹ thuật, thực hành tốt nhất phát triển, do đó, luôn có được cập nhật.

Việc đánh giá được thực hiện theo hai giai đoạn:

Các đánh giá kỹ thuật được thực hiện từ việc thực hiện tối ưu hóa để chắc chắn rằng không có thiếu sót của “phá vỡ”. Ví dụ như chuyển hướng họ là tất cả tại chỗ? Ông sẽ alt tags quên …
Các vị trí của bảng cân đối nên khi đó là ở dạng “điểm” thường xuyên nhưng trải qua thời gian.
Đây là một tuyên bố định vị các từ khóa mà bạn đã từng làm việc.

Giai đoạn này, hoặc có thể được thực hiện bằng tay, nhưng hãy cẩn thận nó có thể rất tốn thời gian, hoặc được tự động, vì vậy đối với các cơ quan SEO.

Gì để phân tích, trong số những thứ khác:

Vị trí của bạn trước và sau khi tối ưu hóa cho một danh sách các từ khóa mà bạn đã có thể làm việc. Lưu ý vị trí của bạn để mỗi câu để đánh giá sự tiến bộ
Số lượng của các url / trang tham chiếu để đảm bảo rằng toàn bộ trang web có thể truy cập.
Số lượng các trang web chỉ cho bạn và chất lượng của họ.
Sự gia tăng lưu lượng truy cập tạo ra bởi SEO (xem công cụ phân tích)
Các từ khoá mà tạo ra giao thông
Thời gian các từ khóa (để đánh giá sự phù hợp của các từ khóa)
vv …
Một khi tất cả các dữ liệu phân tích và kết luận được rút ra, chúng tôi bắt đầu lại!