Site mới sao lại mất hết top

Mình đang seo một con site mới tinh, seo thì làm được đúng 1 tháng từ khi thiết kế xong.

Sau khi được index các link, các từ khóa chính đều có top từ thì trang 5, từ trang 8…
– Từ đó mình tiến hành làm thêm nội dung (khá nhiều nội dung) kiểm tra thấy có khoảng hơn 200 page được index.
– Kết hợp mình tham gia mấy hội +1 google plus (+1 khá nhiều)
– Rất ít backlink từ ngoài đổ về, hoặc có thì cũng chỉ vài cái từ blogspot hay youtube (rất ít)
– Trong các bài viết mình có on page nhẹ nhàng thôi (có bài có đặt bài không)

Một thời gian sau tự nhiên thấy các từ khóa mất tích. Mình có tiến hành xử lý:
+ Chặn tất cả các backlink đổ về site, từ youtube, g+ … ko để 1 cái nào
+ Vào xem một số page g+ thấy có bài viết bị báo đỏ vi phạm ko được hiển thị. Mình đã tiến hành xóa hết các bài đó
+ Nghĩ còn có thể do nội dung, mình vào tất cả các bài viết bỏ hết các link on page mình đặt đi.
Khoảng độ 1 tuần rồi mà không thấy xuất hiện bình thường trở lại. Có những khi xuất hiện thì cũng trang 12, 13 và hôm sau check lại mất tích.

Hiện tại bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Lo lắng. Bác nào bị giống như em đã xử lý được hoặc bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo cho em với? Mệt mỏi quá

From a member iDVS