SEO và bản tính kiên trì

Hiện tại em đang làm seo cho một web có tính cạnh tranh cao và độ tìm kiếm lớn . Web em mới phát triển cũng được chưa lâu và cụ thể công việc của em như sau
Đã có : Site chính đã onpage ngon ngẻ . 3 site phụ cũng ngon ngẻ và có key word phụ có top , 6 blogger và 1 list khoảng chục diễn đàn có độ trust cao hay PR cao .
Với site chính em seo mỗi ngày cập nhật 1 đến 5 sản phẩm cũng như 1 2 bài viết tin tức . Với mục đính xây dựng và phát triển nội dung. Từ khóa seo đặt ngay đầu thẻ h2 trong bài viết.
Với 3 site phụ mỗi tuần e cập nhật 3 bài viết trên 1 site . Key trỏ về site chính . Submit url lên công cụ tìm kiếm . Sau đó Spin bài viết đó quẳng qua blogger với điều kiện thay đổi tiêu đề cũng như vị trí anchor text
Hoàn thành các bước trên em quẳng link bài viết ở site phụ lên 3 trang mạng xã hội facebook , tiwtter , G+ . Lấy link chia sẻ view bằng ISeo.<Khoảng 50 view vì Icon có giới hạn> . Ngoài ra time còn lại chia sẻ view site chính bất kể giờ giấc .
Cắm iseo đó rồi chiến đến các diễn đàn , tạo link chữ ký , bài viết , trỏ đến blogger và quảng bá chúng . Miễn sao có trust cao đến các blogger . Ngoài ra tận dụng việc quen biết và có 1 số site sẵn có em đặt link về site chính
Chốt : Em xây dựng và đi link “ Pyramid “
Nói qua đơn giản vậy thôi chứ đến lúc vào làm cũng mất khá nhiều time , có bác nào đang làm seo giống em không ạ . Các bác vào góp gạch giúp em cùng nhau phát triển

Từ tuyenbomseo