Pr sẽ không được cập nhật trong năm nay

Đầu của Google tìm kiếm thư rác, Matt Cutts, cho biết trên Twitter ngày hôm qua rằng Google sẽ không được đẩy ra một thanh công cụ Google PageRank mới cập nhật trong năm nay.

Niels Bosch hỏi trên Twitter nếu chúng ta có thể mong đợi một bản cập nhật PageRank trước năm 2014. Đáp lại, Matt Cutts nói: “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.”

Nó đã được 8 tháng kể từ khi Google Toolbar PageRank cập nhật mới nhất. Trong thực tế, bản cập nhật mới nhất là trên 04 tháng 2 năm 2013 và trung thực, tôi nghĩ rằng PageRank là cuối cùng chết – ít nhất là PageRank Toolbar.

Tôi sẽ ngạc nhiên nếu có một người khác cập nhật PageRank Thanh công cụ bao giờ hết. Có lẽ Google sẽ làm một trong năm tiếp theo và sau đó để cho nó lặng lẽ đi xa mãi mãi.

Đây là phản ứng của Matt từ hôm qua: