Lỗi thiết kế website trong SEO

Điều Tóm tắt
Một trong những thách thức chính của một nhà thiết kế web là hoạt động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang web. Nó là rất cần thiết mà các trang web sẽ thu hút lưu lượng truy cập có liên quan và nên được tối ưu hóa.
Một trong những thách thức chính của một nhà thiết kế web là hoạt động tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang web. Nó là rất cần thiết mà các trang web sẽ thu hút lưu lượng truy cập có liên quan và nên được tối ưu hóa. Các trình thu thập công cụ tìm kiếm có thể đọc và thu thập thông tin bằng cách thu thập trang để nó sẽ được lập chỉ mục trong các công cụ tìm kiếm. Khi truy vấn người dùng cho một chủ đề cụ thể, các công cụ tìm kiếm sẽ có thể cung cấp thông tin từ các trang được lập chỉ mục. Vì vậy, nó rõ ràng là trách nhiệm của các kỹ sư thiết kế web để tạo ra một trang web thân thiện với SEO. Trong quá trình thiết kế web, có rất nhiều sai lầm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm phổ biến cam kết của các nhà thiết kế. Hãy thảo luận về một số lỗi phổ biến nhất: các trang splash Không spiderable: Đó là một thực tế phổ biến cho các nhà thiết kế để chèn một trang giật gân với một liên kết biểu ngữ trước khi trang chính. Người sử dụng phải bấm vào trang biểu ngữ lớn với đất bên trong trang web chính. Đây là một trong những sai lầm chính bởi vì các liên kết đến các trang web sẽ được nhúng vào các trang flash và các công cụ tìm kiếm nhện sẽ không thể thực hiện theo các liên kết nhúng. Có phải là một cấu trúc liên kết phù hợp với các trang nội bộ của trang web để nó sẽ được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm. Lạm dụng Ajax: Thực hiện các công nghệ Ajax trong các giải pháp thiết kế web làm cho màn hình hiển thị năng động và tương tác với các trang web. Tuy nhiên, công cụ tìm kiếm tìm thấy nó khó khăn để thu thập thông tin hoặc chỉ số trang có nội dung Ajax được tải thời gian thực hoặc tự động. Người sử dụng cũng thấy khó khăn để chia sẻ những thông tin nếu URL không tải lại. Do đó, lạm dụng Ajax năng động trong trang web sẽ là một trở ngại cho các hoạt động SEO hiệu quả. URL không thân thiện: URL hoặc Uniform Resource Locator là địa chỉ toàn cầu để trang web của bạn. URL thân thiện được phổ biến trong công cụ tìm kiếm cũng như các khán giả trực tuyến. Nó sẽ dễ dàng nhớ và sử dụng. Ở đây, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa các URL thân thiện với người sử dụng và những người không thân thiện: thân thiện với URL: mywebsite.in không thân thiện URL: mywebsite.in / index.php / tùy chọn = com_content liên kết năng động và liên kết vĩnh cũng làm việc trong lợi của công cụ tìm kiếm để một lớn mở rộng. tập trung theo từ khóa: Các nội dung trong trang web nên được tươi và nguyên bản. Đồng thời, nó cũng cần phải có mật độ tối ưu từ khóa cho văn bản được tìm kiếm và lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm. Cẩn thận nên được đưa ra để cụm từ khóa không được nhồi trong các nội dung. Rõ ràng là việc thiết kế trang web nên được ấn tượng và phải đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Quá nhiều sự chú ý cho các thẻ meta như một phần của nỗ lực tối ưu hóa có thể chứng minh tai hại nếu tất cả các điều kiện không được đáp ứng. Hoạt động SEO thích hợp và cân bằng cùng với tối ưu dành cho thiết kế web sẽ dẫn đến thứ hạng tốt, tốc độ giao thông cao và lợi nhuận lớn hơn cho công việc kinh doanh của bạn.

Về Tác giả
Ethan Đạo là đối tác quản lý của một York Công ty thiết kế web mới , MNM đủ ánh sáng. MNM LIT là một công ty hợp tác liên kết được hỗ trợ bởi một đội ngũ các nhà thiết kế web và phát triển mới york để cung cấp hàng đầu các dịch vụ thiết kế web ở mức giá cạnh tranh.
Đánh giá cho SEO sai lầm Trong Thiết kế web
Xem trong tôi bạn nên sử dụng một hình thức plat. Không chọn Tin kinh tế hơn so với quyết định wordpress. Seocnd bạn shoul
bởi: Abuzar
Bạn có một bài viết tốt đẹp. bạn thường sai lầm của SEO thiết kế. http://www.buy-cufflinks.com/ là trang web của tôi mà tôi đã loại bỏ sai lầm của tôi.