Làm content cho SEO ? Bại não

Content is king  ám ảnh tất cả mọi người làm SEO, công ty SEO, đôi khi khiến chúng ta bất lực mà nghĩ đến spin content. Nhưng nếu các spin content nhiều thì ta càng rơi vào bẫy của người khác. Trong video dưới dây SEOmoz sẽ nói về những cách làm content để bạn chiến thắng đổi thủ 

– Làm video tutorial, giới thiệu sản phẩm

– Làm những bức ảnh thống kê điều tra

– Phỏng vấn một ai đó

…..