Google Dance đâu dễ khắc phục

Google Dance là một hiện tượng tụt hạng từ khóa trong một thời gian nhất định nào đó. Sau vài ngày, từ khóa sẽ trở về vị trí cũ.
Trong quá khứ, Google cập nhật chỉ mục của họ khoảng một tháng một lần. Những lần cập nhật như vậy được gọi là Goolge Dance.
Sở dĩ được gọi là Google Dance vì những lần cập nhật như vậy, xảy ra một hiện tượng khi một website đang được rank với một hoặc nhiều từ khóa ở vị trí cao, thì sau đó bị rớt rank nhanh chóng dù vẫn xây dựng liên kết bình thường, và sau đó rank của website trở lại vị trí bình thường như cũ.

Hiện tương Google dance này là do đâu?
Do các thực hiện quy trình SEO không đúng. Do quá nôn nóng mà xây dựng với tốc độ nhanh (mua, trao đổi backlinks đồng loạt), bị trùng lặp dữ liệu trên trang và một số các nguyên nhân khác…
Khắc phục hiện tượng Google Dance như thế nào?
Mình xem lại nội dung website của mình cho thật tốt, làm nổi bật từ khóa lên.
Xây dựng liên kết bình thường, nhất là sử dụng các phần mềm auto post trong khi tuổi đời website chưa đủ.
Các bạn còn cách nào giúp mình thoát khỏi google dance không??