Công cụ check backlink hiệu quả ?

Công cụ check backlink hiệu quả  là điều cần thiết cho bất cứ công ty SEO hay cá nhân nào làm SEO để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp và chống chọi với cập nhật thuật toán của Google. Dưới đây là những site tôt để bạn làm điều đó :

1, Ahref

2, SEOmajestic

3, opensiteexplore