Có phải up ảnh lên trực tiếp host là tốt cho SEO..

Có phải up ảnh lên trực tiếp host là tốt cho SEO.. hơn là up ảnh qua một bên thứ 3 như photobucket,..Câu trả lời của Matt Cuts là no nhưng ông ta cũng gợi ý có thể trong tương lai Google sẽ sử dụng điều này để đánh giá như bây giờ thì chưa.

Mời các bạn cùng xem video