Backlinks chất lượng là đây?

1.DA(domain authority)của nơi đặt link? Cụ thể là nofollow:trên 50 điểm, dofollow trên 20 điểm (penguin), bài viết độc

2.Trang có cùng chủ đề hoặc chuyên mục cùng chủ đề, hoặc bài viết cùng chỉ đề(penguin)

3.anchor text: tự nhiên, không có mật độ chính xác quá cao ở tất cả các nơi đặt link (phạt tôi over Optimized :seo quá đà)

4.Nơi đặt có ngôn ngữ phù hợp

5.Vị trí đặt link: trên, trái, trong bài viết, tránh sidebar, footer, chữ ký, link profile)

6.Link out không quá 100 links( Nơi chuyên bị spam link), tốt nhất ở dưới 20 link out

7.Link không bị che đăng nhập, re direct qua code ( trừ dịch vụ rút gọn link)

8.Nơi đặt link phải được Google index – Nếu không index hủy link

9.Nội dung ở nơi đặt link là nội dung độc đáo + có ảnh + được QUOTE ( trích dẫn, nguồn)

10.Link đặt đàng hoàng, in đậm, rõ ràng, dễ gây thích thú click sang website của chúng ta.

11.Nơi đặt link có nhiều traffic, xem, tương tác(reply – forum. Đối với bài viết blog G+,like, tweets).

12.Tỷ lệ link : Do follow ưu tiên hơn No Follow . Forum link tối đa 30%. MXH link nên trên 30%. Link từ website, bài viết khác : 30% . Link còn lại như bookmark,link đánh giá one way, Bindlink… 10% (aboutus.org, addthis.com (link bookmark)

13.Kỷ nguyên của Link value: Link nằm trên bài viết có Author rank cao: (bài viết cài author rank) ảnh g+

Tags: