Ảnh công ty đã được hiển thị trong kết quả tìm kiếm

Ảnh công ty SEO đã được hiển thị trong kết quả tìm kiếm  là điều mà Google vừa chấp nhận cho phép hiển thị ảnh một nhóm người hoặc ảnh một người và logo công ty. Và vì đây là re author hoặc rel publisher nên logo không thì mãi không được hiển thị. 

rel author

Đăng bởi Công ty SEO lược dịch từ SEJ