2 sites cùng lĩnh vực trao đổi link thì có phạm luật không ?

Đây là một khái niệm cơ bản mà công ty seo hà nội thấy rằng đôi khi các bạn rất hay mắc phải trong SEO. Chúng ta có thể thấy rằng bây h trao đổi chéo là coi như toi luôn rồi. Nhưng câu hỏi là tôi có 2 site về làm SEO đi chẳng hạn. Tôi có thể trao đổi link. Câu trả lời của Matt Cutts là ok. Tao cho mày trao đổi tha hồ. Nhưng nếu bạn có 200 sites….thì bạn nên…..cẩn thận nếu không bạn sẽ đi cả hệ thống ….kiểu Matt Cutts nói là nó sẽ tạo ra một cái mang lưới (network) và trông không tự nhiên và tất nhiên chả ổn tí nào ?