Năm nguyên tắc hướng dẫn đo lường theo 3MS

Nguyên tắc 1 _ Chuyển sang chuẩn đo “số lần quảng cáo được xem” và đếm số lần xuất hiện trực tuyến thực
Hiện nay, chúng ta đang tính “số lần xuất hiện của quảng cáo thành công” như được lưu bởi các máy chủ quảng cáo. Thông thường, đơn vị quảng cáo không ở trong không gian mà người dùng cuối có thể xem được hoặc không thể tải đầy đủ về màn hình _ do đó có khả năng dẫn đến tính quá lên số lần xuất hiện của quảng cáo. Quảng cáo được xem đang dần trở thành tiêu chuẩn trên các phương tiện truyền thông khác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhà tiếp thị thương hiệu.

 

Nguyên tắc 2 _ Quảng cáo trực tuyến phải chuyển sang xu hướng dựa trên số lần xuất hiện của quảng cáo trước người xem, thay vì số lần xuất hiện của quảng cáo đơn thuần.
Các nhà tiếp thị thương hiệu nhắm mục tiêu đến những người xem cụ thể. Các nhà tiếp thị cần phải hiểu được chất lượng và số lần hiển thị quảng cáo so với mục tiêu _ quy mô tiếp cận và tần suất tương ứng của các hiển thị quảng cáo như vậy. Xu hướng kỹ thuật số hiện tại khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, việc bán số lần xuất hiện của quảng cáo khiến những so sánh giữa các phương tiện truyền thông trở nên cực khó, nếu không muốn nói là không thể.
Nguyên tắc 3 _ Bởi mọi đơn vị quảng cáo không được tạo ra một cách công bằng, nên chúng ta phải tạo ra một hệ thống phân loại minh bạch.
Không giống như phương tiện truyền thông truyền thống, vốn có số kiểu khả năng hiển thị quảng cáo hạn chế (ví dụ như điểm 30 giây, toàn bộ trang bìa sau), thế giới số có vô số các đơn vị. 3MS ủng hộ một hệ thống phân loại minh bạch, được mọi đại lý tôn trọng. Hệ thống này sẽ cho phép các nhà tiếp thị xác định và tập trung vào những đề nghị tốt nhất cho việc xây dựng thương hiệu và các mục tiêu tiếp thị khác.
Nguyên tắc 4 _ Xác định các thước đo tương tác “quan trọng” đối với các nhà tiếp thị thương hiệu, sao cho các nhà tiếp thị có thể đánh giá chính xác hơn đóng góp của thế giới số đối với việc xây dựng thương hiệu.
Hiện tại, ngành này đang ngập trong các thước đo tương tác số. Tuy nhiên, các thước đo này chưa chắc đã phù hợp với các nhà tiếp thị thương hiệu. Ngoài các cú nhấp chuột qua, có rất ít các thước đo cho phép so sánh đáng tin cậy giữa các trang web. Ngành phải xác định và định hình các thước đo cụ thể, có giá trị nhất đối với các nhà tiếp thị thương hiệu; rồi xác định và thực hiện các tiêu chuẩn đáng tin cậy cho những thước đo hiện có.
Nguyên tắc 5 _ Đo lường phương tiện truyền thông số cần ngày càng dễ so sánh và có thể tích hợp với các phương tiện truyền thông khác.
Các giải pháp đo lường phải tạo điều kiện cho nền tảng đa phương tiện lập kế hoạch, mua và đánh giá tiếp thị lẫn phương tiện truyền thông. Đây là một vấn đề lớn có thể cản trở hoạt động phân tích và ra quyết định trong toàn bộ hệ sinh thái.

Những người tham gia vào sáng kiến 3MS đã biến 5 nguyên tắc này thành Giải pháp Đo lường Tiếp thị số 5 phần (hộp dưới đây), một trong số đó là thiết lập một phân khúc người xem: “một thước đo Tổng điểm xếp hạng (GRP) trực tuyến, cung cấp báo cáo về quy mô và tần suất tiếp cận của những lần xuất hiện quảng cáo có thể xem được. GRP là một tiêu chí đo lường ngoại tuyến đã được thiết lập và được định nghĩa như là tổng số lần xuất hiện của quảng cáo được tạo ra bởi một chiến dịch quảng cáo. Nó được tính toán bằng cách nhân số lượng người xem được tiếp cận (dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số người xem) với tần số quảng cáo được hiển thị. Điểm khác biệt quan trọng trong trường hợp của quảng cáo trực tuyến và cụ thể là 3MS, đó là số lần xuất hiện của quảng cáo được báo cáo cần được xét theo định nghĩa của IAB.