rich-snippet-seo-example

Ảnh chụp màn hình ví dụ về SERP của Google hiển thị các đoạn mã chi tiết với 4,9 sao xếp hạng 5, số phiếu bầu, giá và tình trạng còn hàng