YAHOO TRUYỀN HÌNH NHƯ MỘT KINH NGHIỆM TƯƠNG TÁC

Hãy tưởng tượng truyền hình như một kinh nghiệm tương tác, nơi bạn có thể tin bạn bè, chơi trò chơi với họ, truy cập vào một chương trình hướng dẫn điện tử, xếp hạng cổ phiếu giữa các thành viên của một mạng xã hội mà bạn có thể tham gia, nhận được đánh giá từ các chuyên gia và các thông tin khác về chương trình phát sóng truyền hình, truy cập các chương trình trên máy tính để bàn và các thiết bị cầm tay, tìm kiếm các chương trình phát sóng với các diễn viên hoặc chủ đề cụ thể, và có các khuyến nghị được cá nhân thực hiện cho bạn công ty seo website

Mà chỉ cần chải bề mặt của những gì được mô tả trong một ứng dụng bằng sáng chế mới từ Yahoo.

Khung cho việc cung cấp nội dung phụ trợ trong một môi trường truyền hình
Được phát minh bởi Michael Mills, Philip Mckay, Michael Hoch, Kumiko Tanaka Toft, và Rod Perkins
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060184579 công ty seo
Công bố ngày 17 tháng 8 2006
Nộp vào ngày 05 tháng một năm 2006
Trừu tượng