Xem xét kỹ hơn Yahoo Toolbar

Nếu bạn sử dụng một thanh công cụ trình duyệt của bạn, tôi rất tò mò về cái nào và tại sao. Một số ứng dụng bằng sáng chế mới từ Yahoo có tôi nhìn gần hơn một chút ở thanh công cụ Yahoo.

Tôi không có đủ màn hình bất động sản trên màn hình của tôi để nạp quá nhiều các thanh công cụ trên trình duyệt để sử dụng. Đó là một phần lý do tại sao tôi chia thời gian duyệt web của tôi gần như bằng nhau giữa Firefox và Internet Explorer, Opera với một chút ném trong cho biện pháp tốt.

Ngay bây giờ, trên trình duyệt Firefox, Tôi đang sử dụng thanh công cụ Web Developer chrispederick.com và thanh công cụ Stumbleupon. Trên Internet Explorer, tôi có thanh công cụ Google và AIS Web cận Thanh công cụ

Thanh công cụ Web Developer và thanh công cụ tiếp cận Web cả hai đều có rất nhiều công cụ hữu ích mà làm cho nó dễ dàng hơn cho tôi để khai thác một cách nhanh chóng thông qua một trang web và xem làm thế nào nó được xây dựng và làm thế nào nó trông có và không có kịch bản java và css và hình ảnh. Tôi có thể nhanh chóng xem những liên kết trên một trang, hay không xác nhận trong html và css, những gì các trang trông giống như ở độ phân giải khác nhau, và nhiều hơn nữa.
Tôi có xu hướng sử dụng hộp tìm kiếm trên thanh công cụ Google thường xuyên, và thanh công cụ Stumbleupon được nhiều hơn cho niềm vui hơn bất cứ điều gì khác.

Yahoo Toolbar ứng dụng bằng sáng chế mới

Khi tôi nhìn vào trang chủ Yahoo Toolbar, một điều mà gậy ra là khả năng tích hợp các thanh công cụ với Norton Spyware Scan xây dựng vào nó. Nó cũng xuất hiện để cho phép dễ dàng truy cập vào một số dịch vụ khác được cung cấp từ Yahoo, chẳng hạn như thư của họ và nhắn tin tức thời.

Bốn ứng dụng bằng sáng chế mới từ Yahoo về các khía cạnh của thanh công cụ đã được công bố trong tuần này, và đã cho tôi tò mò, nếu tôi có thể tìm thấy một số các ứng dụng bằng sáng chế khác từ họ mô tả các chức năng khác trên thanh công cụ. Dưới đây là những hồ sơ bằng sáng chế mới:

RSS nâng cao nhận thức

Nếu một trang có RSS feed liên kết với nó, điều này mô tả một cách mà các thanh công cụ có thể nhận ra sự sẵn có của các nguồn cấp dữ liệu, và để cho một người truy cập trang web để xem trước nguồn cấp dữ liệu đó.

Hệ thống và phương pháp để cải thiện tiếp cận để cung cấp thông tin nguồn cấp dữ liệu trong các ứng dụng trình duyệt mạng
Được phát minh bởi Stephen Owens, James Bollas, Michael Wolford
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060265518
Công bố 23 tháng 11 năm 2006
Nộp vào ngày 31 tháng 10 2005

Trừu tượng

Một ứng dụng trình duyệt bao gồm hướng dẫn để xác định và đăng ký vào một nguồn cấp dữ liệu cung cấp thông tin gửi qua mạng. Các hướng dẫn bao gồm mã để phân tích một trang dữ liệu đã được lấy ra qua mạng bởi một ứng dụng trình duyệt để xác định sự sẵn có của các cung cấp dữ liệu, mã gây ra một yếu tố giao diện người dùng được hiển thị trên các ứng dụng trình duyệt, các yếu tố giao diện người dùng cho thấy sự sẵn có của các nguồn cấp dữ liệu cung cấp, và mã cho đáp ứng lựa chọn của người sử dụng của các yếu tố giao diện người dùng bằng cách làm cho các ứng dụng trình duyệt để hiển thị một trang cho phép người dùng để đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu cung cấp.

Nhanh On-Bắt đầu truy cập vào các ứng dụng web dựa trên và Trang

Khi bạn khởi động trình duyệt của bạn, sẽ giúp bạn như các tab khác để mở cửa cho một số trang khác mà bạn thường nhìn vào lần đầu tiên bạn đăng nhập vào các trang web, chẳng hạn như email, các ứng dụng chia sẻ tập tin, hợp nội dung, đánh dấu trang cá nhân? Tài liệu này mô tả thêm chức năng đó vào một thanh công cụ.

Hệ thống và phương pháp để cung cấp các tính năng và giao diện người dùng do trong các ứng dụng trình duyệt mạng
Được phát minh bởi Edward Seitz, Derrick Whittle, Robert Gue, Stephen Owens, Brockton Davis, James Bollas, Michael Wolford
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060265481
Công bố 23 tháng 11 năm 2006
Nộp vào 17 tháng 5 năm 2006

Trừu tượng

Một phương pháp và giao diện người dùng cho phép một người sử dụng để xác định và chỉnh sửa một tập hợp các trang web được nạp khi một ứng dụng trình duyệt mạng được tải. Điều này cho phép người dùng dễ dàng theo dõi các thay đổi mới nhất cho một hoặc nhiều của các trang web của người dùng yêu thích, để theo dõi tình trạng của các thông tin công ty, hoặc tương tự. Tập hợp các trang web có thể được điều khiển riêng, hoặc một quản trị viên hoặc tổ chức khác có thể chỉ định ít nhất một tập hợp con của tập hợp các trang web được nạp.

Công cụ dịch

Với tính chất toàn cầu của trang web, tôi thấy thường thấy mình trên các trang mà tôi không biết ngôn ngữ được sử dụng thành thạo, đủ để hiểu các văn bản trên trang. Ứng dụng bằng sáng chế này cho phép một bản dịch trong trình duyệt.

Hệ thống và phương pháp để dịch ngôn ngữ trong các ứng dụng trình duyệt mạng
Được phát minh bởi Edward Seitz, Brockton Davis, Derrick Whittle, James Bollas
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060265652
Công bố 23 tháng 11 năm 2006
Nộp vào ngày 31 tháng 10 2005

Trừu tượng

Một ứng dụng trình duyệt để truy cập tài nguyên trên mạng bao gồm mã nhận lệnh từ người dùng để dịch các tài liệu văn bản xuất hiện trên một trang tùy ý hiển thị trong vùng hiển thị nội dung, và mã gây ra các tài liệu văn bản được thông qua để một nguồn tài nguyên dịch trên mạng, trong đó diện tích hiển thị của ứng dụng trình duyệt được gây ra để hiển thị một trang trong đó bao gồm một bản dịch của các tài liệu văn bản. Ứng dụng có thể hiển thị một menu truy cập từ một trang tùy ý, theo đó người dùng có thể chọn giữa các tùy chọn dịch như một dịch sang ngôn ngữ và dịch từ ngôn ngữ. Ứng dụng có thể được cấu hình để gây ra văn bản được lựa chọn bởi một người dùng được dịch, và / hoặc có thể gây ra toàn bộ một trang được dịch. Văn bản dịch có thể được hiển thị cùng với đồ họa trong một bố cục tương tự như của trang gốc.

Đồng bộ hóa thông tin giữa các thiết bị

Nếu bạn sử dụng một thiết bị cầm tay và máy tính để bàn, và muốn truy cập vào thông tin về một chuyển sang khác, chẳng hạn như tin nhắn SMS, hình ảnh, video, tập tin âm thanh, tính năng này cho phép điều đó xảy ra.

Hệ thống và phương pháp để cung cấp tính năng dịch vụ tin nhắn ngắn và giao diện người dùng do trong các ứng dụng trình duyệt mạng
Được phát minh bởi Edward Seitz, Derrick Whittle, Robert Gue, Stephen Owens, Brockton Davis, James Bollas, Michael Wolford
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060265472
Công bố 23 tháng 11 năm 2006
Nộp vào 17 tháng 5 năm 2006

Trừu tượng

Một phương pháp chuyển nội dung giữa một đa số của các thiết bị, một hiện thân của phương pháp này gồm việc mở một ứng dụng trình duyệt mạng trên một thiết bị đầu tiên; xác định nội dung được chuyển giao cho ít nhất một thiết bị thứ hai; gây ra một giao diện người dùng chuyển nội dung sẽ được mở trên thiết bị đầu tiên; xác định ít nhất một thiết bị thứ hai; và, làm cho nội dung xác định được chuyển giao cho ít nhất một thiết bị thứ hai được xác định.

Cũ Yahoo Toolbar ứng dụng bằng sáng chế

Tôi tìm thấy năm ứng dụng bằng sáng chế nhiều hơn từ Yahoo mô tả tính năng và chức năng của thanh công cụ:

Nhiều cửa sổ giao diện trình duyệt và hệ thống và phương pháp tạo ra nhiều giao diện cửa sổ trình duyệt
Được phát minh bởi Eric Paul Burke và Viraj Chavan
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060224951
Công bố ngày 05 tháng 10 2006
Nộp vào ngày 19 tháng 10 2005

Trừu tượng công ty seo website.

Một ứng dụng plug-in trình duyệt cung cấp chức năng cho phép tạo ra một cửa sổ trình duyệt môi trường giao diện nhiều. Bằng một ví dụ, khi các plug-in được kích hoạt, mỗi khi người dùng chọn một URL để lấy một tài liệu web mới, các plug-in sẽ hiển thị một cửa sổ trình duyệt mới, thêm vào cửa sổ trình duyệt hiện có trong một trường hợp duy nhất của các trang web ứng dụng trình duyệt, như trái ngược với việc hiển thị các cửa sổ trình duyệt mới ở vị trí của cửa sổ trình duyệt hiện có. Các plug-in, do đó, cho phép người dùng tự động xem nhiều tài liệu web một cách side-by-side hoặc lát gạch trong một trường hợp duy nhất của ứng dụng trình duyệt.

Phương pháp và hệ thống cung cấp hộp thoại năng động
Được phát minh bởi Alan Wada và Eric Burke
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060095860
Công bố 04 tháng năm năm 2006
Nộp vào ngày 02 tháng 11 năm 2004

Trừu tượng

Phương pháp và hệ thống cung cấp hộp thoại năng động, được sử dụng với một thanh công cụ tải về cho trình duyệt Internet. Trong một hiện thân của sáng chế một add-on trình duyệt thanh công cụ, trong đó có thể được thực hiện như một ứng dụng thanh công cụ tải về có thêm chức năng cho trình duyệt web, nhận dữ liệu thanh công cụ tải về mà bao gồm dữ liệu hiển thị hộp thoại. Để đáp ứng với một sự kiện mà các cuộc gọi cho việc hiển thị một hộp thoại, một đối tượng hộp thoại được tạo ra và hiển thị dữ liệu thoại được nạp vào đối tượng hộp thoại và sau đó hiển thị cho người dùng.

Phương pháp và hệ thống khởi động các ứng dụng từ một nút của một trình duyệt
Được phát minh bởi Brian Coe, Eric Burke, Mike Kaspar, và Stephen Owens
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20050278651
Công bố ngày 15 tháng 12 2005
Nộp vào ngày 25 tháng 5 2005

Trừu tượng

Một hệ thống và phương pháp tung ra một ứng dụng từ nút của một trình duyệt được công bố, và bao gồm việc cung cấp một hay nhiều nút, được sử dụng với một thanh công cụ tải về cho trình duyệt Internet, được cấu hình để khởi động một ứng dụng bên ngoài. Phương pháp này bao gồm kết hợp các ứng dụng sẽ được đưa ra với một mã số xác định, trước khi cấu hình cho khách hàng với mã số nhận dạng và thông tin cần thiết để khởi động ứng dụng, và truyền được đa số đặc điểm nút trong đó xác định hành vi nút. Trong trường hợp tung ra một ứng dụng bên ngoài, đặc điểm nút bao gồm ít nhất là mã số nhận dạng ứng dụng.

Phương pháp và hệ thống cung cấp chức năng trình duyệt thông qua một nút trình duyệt
Được phát minh bởi Alan Wada, Eric Burke, và Duke Tsao-Ming Fan
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20050198220
Công bố ngày 08 tháng 9 2005
Nộp trên 05 Tháng 3 năm 2004

Trừu tượng công ty seo.

Một hiện thân của sáng chế cho một hay nhiều nút thu nhỏ trình duyệt, được sử dụng với một thanh công cụ tải về cho trình duyệt Internet. Phương pháp này có thể bao gồm đặc điểm gửi thanh công cụ tải về từ một trang web Internet được xác định trước, trong đó bao gồm thu nhỏ trình duyệt đặc điểm nút, tạo ra một nút thu nhỏ trình duyệt trên thanh công cụ tải về và tải các nút thu nhỏ trình duyệt bằng cách sử dụng đặc điểm nút thu nhỏ trình duyệt.

Phương pháp và hệ thống cung cấp các nút tùy chỉnh
Được phát minh bởi Alan Wada, Eric Burke, và Duke Tsao-Ming Fan
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20050039144
Công bố 17 tháng 2 năm 2005
Nộp trên 05 Tháng 3 năm 2004

Trừu tượng

Một hiện thân của sáng chế cho một hay nhiều nút tùy biến, được sử dụng với một thanh công cụ tải về cho trình duyệt Internet. Phương pháp này có thể bao gồm việc chỉ đạo một người sử dụng trình duyệt Internet, sử dụng máy tính, để một phương tiện thay đổi nút, tiếp nhận thông tin thay đổi từ người sử dụng trình duyệt Internet và tải các nút chỉnh sửa trên máy tính.

Kết luận

Lướt qua các ứng dụng bằng sáng chế, tôi cảm thấy như tôi biết thêm một chút về những gì Yahoo đang làm với thanh công cụ của họ. Tôi vẫn không tin rằng nó sẽ chiếm chỗ của bất kỳ những cái mà tôi đang sử dụng hiện nay. Nếu tôi sử dụng Yahoo Mail, Messenger, và MyYahoo như một trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS, tôi có thể bị cám dỗ hơn.