SỬ DỤNG ANCHOR TEXT TÌM VĂN BẢN ngôn ngữ khác

Google đã được cấp bằng sáng chế mới sáng nay , trông giống như một nỗ lực để làm cho nó dễ dàng hơn để tìm các tài liệu có liên quan trong các ngôn ngữ khác cho một truy vấn mà dựa đáng kể vào neo văn bản. Ban đầu nó được đệ trình vào năm 2001, do đó, nó thực sự không phải là mới .

Đáng xem nếu bạn quan tâm đến cách trang trong một ngôn ngữ có thể hiển thị như là kết quả của một truy vấn trong một ngôn ngữ khác (hoặc chỉ cần quan tâm đến cách công cụ tìm kiếm có thể tiếp cận một cái gì đó như thế này . Tất nhiên, nó chỉ là một bằng sáng chế , do đó doesn ‘ t có nghĩa là nó đã từng được thực hiện công ty seo website.

Hệ thống và phương pháp để sử dụng neo văn bản như corpora song song để thu hồi thông tin qua ngôn ngữ
Được phát minh bởi Luis Gravano và Monika H. Henzinger
Giao cho Google
US Patent 7.146.358
Cấp ngày 05 tháng 12 2006
Nộp ngày 28 Tháng Tám năm 2001

trừu tượng công ty seo.