PHỎNG VẤN TÌM KIẾM ĐỊA PHƯƠNG

Michael Gray, tại sói xám của SEO Blog, tiến hành một số lượng lớn các cuộc phỏng vấn với các nhà tiếp thị internet tìm kiếm địa phương công ty seo website.

Có 20 cuộc phỏng vấn khác nhau, sẽ được công bố trong quá trình tuần này. Tôi là một trong những người đã tham gia trong loạt bài này, và tham gia Aaron Wall, Dean Bloomfield, và Scott Smith với một số suy nghĩ của tôi về địa phương tìm kiếm.

Tôi thực sự thưởng thức các cuộc phỏng vấn được công bố cho đến nay, và mong muốn được phần còn lại của loạt bài này, công ty seo.

Mike Blumenthal cũng có một bài viết tuyệt vời từ cuối tuần này về những thay đổi mới cách Google kết quả onebox địa phương xuất hiện, đó là giá trị kiểm tra ra: Google Maps – Thậm chí nhiều hơn đang diễn ra ở đây