Phỏng vấn tại Web Analytics THẾ GIỚI

Manoj Jasra của Web Analytics thế giới và tôi đã nói chuyện tuần trước, và anh gửi một phiên bản âm thanh của các cuộc phỏng vấn sáng nay công ty seo website.

Trong số các chủ đề khác, chúng tôi thảo luận truyền thông xã hội Tối ưu hóa và xã hội Bookmarking, tác động có thể có của một số bằng sáng chế mới từ Google, các đối thủ cạnh tranh tiếp cận để Google có thể sử dụng trong tham gia vào Mountain View tìm kiếm khổng lồ, làm thế nào Microsoft có thể đạt được mặt đất trên Google bằng cách phân bổ lại một số nội lực của họ, và ít tôi biết về tìm kiếm thị hội chợ triển lãm Danny Sullivan.

Cảm ơn bạn, Manoj. Đó là một niềm vui nói chuyện với bạn công ty seo.