MUSIC CÔNG NGHIỆP MARKETING

Các trang web mở ra một số cơ hội tuyệt vời để tiếp thị theo những cách mới, và một trong những phương pháp tiếp cận sáng tạo hơn mà tôi đã nhìn thấy thời gian gần đây là từ ban nhạc Trent Reznor của Nine Inch Nails. công ty seo.

Một khám phá từ người hâm mộ rằng một buổi hòa nhạc t-shirt đã in đậm chữ trong một tin nhắn trên lưng của nó đã được viết theo một tên miền bắt đầu một cuộc hành trình ngày càng bí ẩn. Trang web gắn liền với tên vẽ nên một bức chân dung của một tương lai dystopia. Nó cũng cung cấp một giới thiệu về một thế giới trực tuyến mà tôi đang mong muốn trải qua.

Tạp chí Rolling Stone viết về những trang này khỏi ban nhạc Nine Inch Nails, trong “Năm Zero” dự án = Way Cooler Than “Lost”.

Tôi không chắc chắn bài viết của mình thực sự bắt đầu cho thấy bao nhiêu ban nhạc đã chiếm được trí tưởng tượng của công chúng. Nine Inch Nails diễn đàn chủ đề về dự án Year Zero hiện tại là 397 trang. Di chuyển xuống “THIS IS gì đang xảy ra” trên trang nhất của các chủ đề để bắt đầu công ty seo website.