Một cái nhìn mới cho SEO BY THE SEA

Tôi quyết định đi trước với một bản cập nhật phiên bản mới nhất của WordPress tối nay sau khi biết rằng một trong những plugin tôi đã sử dụng để ngăn chặn thư rác cũng đã được ngăn chặn ý kiến công ty seo ​​từ những người tôi muốn nghe từ – những người truy cập vào đây, và có đủ quan tâm trong một cái gì đó họ đọc mà họ muốn để lại comment.

Ngay bây giờ, tôi đang sử dụng một mặc định wordpress mẫu. Tôi sẽ được khám phá một số các wordpress mẫu trên web, và có thể chọn một trong và làm cho một số sửa đổi cái nhìn và mã hóa của nó. Tôi đã thực hiện một vài cập nhật các plugin và bổ sung, và có nhiều việc phải làm. Tôi cũng muốn khám phá một số chức năng mới wordpress tôi nghe nói về tại WordCamp 2006 vào mùa hè này tại công ty seo website San Francisco.

Thêm – tôi quyết định thử xuất sắc và rất dễ tiếp cận mẫu SeaBeast Mike Cherim của. Nó có thể mất một vài ngày để thiết lập mọi thứ. Công việc tốt đẹp, Mike.

Cảm ơn.