Mới SEO 5 tháng, cần cù đập chết kiến thức

Mới SEO 5 tháng, cần cù đập chết kiến thức Mình là một người bước vào nghề seo mới được 5 tháng, và mình cũng là 1 gà seo, chưa biết nhiều về seo, đặc biệt là vấn đề cod html, thâm chí tạo các leanding page cũng phải nhờ giúp đỡ. Do đó mình cũng thỉnh thoảng vào google hay các diễn đàn để tìm tòi học hỏi, hy vọng kiến thức seo của mình được cải thiện phần nào. Trong những lần đó mình bắt gặp không ít bài viết của các anh chị em đi trước cho rằng muốn seo hiệu quả thì chỉ cần 20% kiến thức về seo còn lại là 80% là do cần cù. Vậy theo các anh chị em đồng nghiệp thì những cái họ nói có đúng không? và có thực tế trong seo không?

Công ty SEO thấy rằng bạn đúng là chả có kiến thức về SEO đến chữ landing page còn viết sai. Chả hiểu anh chị nào bảo chị thế đúng là giết đời bạn.

Article from iDVS