LÀM THẾ NÀO công cụ tìm kiếm có thể xử lý VƯỚNG MẮC ít và số nhiều

Khi bạn đang tìm kiếm một cái gì đó trên mạng, nó quan trọng cho dù bạn sử dụng phiên bản ít hoặc số nhiều của một từ trong tìm kiếm của bạn ?

Ví dụ, hãy nói rằng bạn đang tìm kiếm một cặp mới của giày thể thao để đi chạy bộ trong , và bạn muốn tìm sự kết hợp của sự tiện nghi và hỗ trợ , vì vậy bạn quyết định để nhìn vào đôi giày thể thao tốt nhất để chạy . Nó làm cho một sự khác biệt trong kết quả tìm kiếm khi bạn gõ vào giày chạy hoặc chạy giày trong một hộp tìm kiếm ?

Nếu một công cụ tìm kiếm chỉ trả lại kết quả cho bạn dựa trên sự lựa chọn của bạn của một thuật ngữ tìm kiếm ít hoặc số nhiều , bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất ? Nên một công cụ tìm kiếm khám phá cả hai phiên bản , và cố gắng cung cấp cho bạn một kết hợp của kết quả dựa trên những gì họ tin là kết quả tốt nhất, sau khi nhìn vào kết quả từ các phiên bản số ít và số nhiều ?

Hãy xem xét các kết quả top ten tại Yahoo và Google cho cả hai ” chạy giày ” và ” giày chạy ” (cả hai đều tìm kiếm không có dấu ngoặc kép) cho thấy một số chồng chéo trong các trang được trả về cho phiên bản số ít và số nhiều ở mỗi công cụ tìm kiếm , nhưng phần lớn các kết quả tìm kiếm dường như tập trung vào trả kết quả cho phiên bản số nhiều của từ này, thay vì phiên bản số ít.
Vì vậy, nó không có vẻ như cả Yahoo và Google đang tìm kiếm ở cả hai phiên bản số ít và số nhiều của một thuật ngữ truy vấn khi một người nào đó vào một hay khác .

Được các công cụ tìm kiếm hiện các truy vấn cho cả hai phiên bản số ít và số nhiều , và cho thấy một kết hợp của các kết quả phù hợp nhất ? Họ có thêm trọng lượng hơn từ một tập hợp các kết quả trong khác khi họ trình bày những kết quả ? Họ nhìn vào phiên bản số ít và số nhiều của tất cả các từ trong một truy vấn ( chạy hoặc Runnings và giầy dép hoặc giày ) , hoặc bằng cách nào đó chỉ chọn ra một số từ nhìn vào các hình thức số nhiều và không nhiều của khi trình bày kết quả tìm kiếm ?

Tôi thực hiện tìm kiếm tại Google và Yahoo cho các trang này với các phiên bản số ít và số nhiều của giày, và cũng tìm kiếm riêng biệt cho những điều khoản với dấu ngoặc kép xung quanh họ, mà các trang tìm kiếm nâng cao tại Google và Yahoo cho chúng tôi nên trở về trận đấu cho cụm từ chính xác tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm.

Bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép cung cấp một “chính xác” kết quả tìm kiếm tại Google hay Yahoo. Mà không có dấu ngoặc kép, công cụ tìm kiếm trả về một ” FindAll ” hoặc ” tìm thấy tất cả ” tập hợp các kết quả Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm chính xác và FindAll là thuật ngữ truy vấn trong một tìm kiếm FindAll có thể xuất hiện trên một trang, nhưng không phải là một cụm từ ( Ví dụ , “Tôi đã chạy cho đôi giày của tôi ” ) . Tuy nhiên , nó vẫn còn thú vị để so sánh kết quả chính xác và FindAll , cũng như số ít và số nhiều.

Đây là các URL mà tôi nhận được trong tìm kiếm của tôi để chạy giày, ” chạy giày ” , giày chạy và ” giày chạy ” tại Yahoo và Google.

Yahoo – chạy giày công ty seo

www.runningshoes.com
www.roadrunnersports.com
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20060726101554AAIrZIx
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 – 240-319 -0- 0, 00.html
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20060817165921AAPdd7e
www.aapsm.org / runshoe.html
www.brooksrunning.com
www.posetech.com / runningshoes
www.runningcenters.com

Yahoo – ” chạy giày ”

www.runningshoes.com
www.roadrunnersports.com
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20071121220728AAtZ3a6
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20070322072938AAIrngn
www.aapsm.org / runshoe.html
www.ehow.com/how_2041199_select-running-shoe.html
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html

http://www.runnersworld.com/cda/shoelabshoefinder/0 , 7154 , s6 -240- 325-329 -0- 0-0 -0- 0, 00.html

www.epodiatry.com / chạy – shoes.htm
www.therunningadvisor.com / running_shoes.html

Yahoo – giày chạy

www.roadrunnersports.com
www.runningshoes.com
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20080324203225AANacNU
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20060817165921AAPdd7e
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 – 240-319 -0- 0, 00.html
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html
www.holabirdsports.com
www.finishline.com / running- shoes.shtml
www.posetech.com / runningshoes
www.finishline.com

Yahoo – ” giày chạy ”

www.roadrunnersports.com
www.runningshoes.com
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20080324203225AANacNU
answers.yahoo.com / question / index? qid = 20060817165921AAPdd7e
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 – 240-319 -0- 0, 00.html
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html
www.holabirdsports.com
www.finishline.com / running- shoes.shtml
www.posetech.com / runningshoes
www.finishline.com

Google – chạy giày công ty seo chất lượng

www.runningshoes.com/
www.roadrunnersports.com/
www.runnersworld.co.uk/quicklinks/shoechoice/
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html
www.runnersworld.com/article/0 , 7120 , s6 -240- 400-12.623 -1- 1X2X3X4X5X6 -6, 00.html
www.runningwarehouse.com/
www.epodiatry.com / chạy – shoes.htm
www.aapsm.org / selectingshoes.html
www.runningunlimited.com/
www.milanrunning.com/

Google – ” chạy giày ”

www.runnersworld.co.uk/quicklinks/shoechoice/
www.runningshoes.com/
www.roadrunnersports.com/
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html
www.aapsm.org / selectingshoes.html
www.aapsm.org / runshoe.html
www.runningwarehouse.com/
www.epodiatry.com / chạy – shoes.htm
www.therunnershigh.com/shoes/
www.ehow.com/how_2041199_select-running-shoe.html

Google – giày chạy

www.runningshoes.com/
www.runningwarehouse.com/
www.roadrunnersports.com/
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html
www.epodiatry.com / chạy – shoes.htm
www.mpire.com / chạy – giày – s.htm
www.holabirdsports.com/
www.brooksrunning.com/
www.aapsm.org / runshoe.html
www.milanrunning.com/

Google – ” giày chạy ”

www.runningshoes.com/
www.runnersworld.com/topic/0 , 7122 , s6 -240 -400- 0-0 , 00.html
www.runningwarehouse.com/
www.roadrunnersports.com/
www.epodiatry.com / chạy – shoes.htm
www.brooksrunning.com/
www.holabirdsports.com/
www.milanrunning.com/
www.aapsm.org / runshoe.html
www.telarun.com/

Một ứng dụng bằng sáng chế mới từ Yahoo tìm hiểu làm thế nào một công cụ tìm kiếm có thể xử lý các phiên bản số ít và số nhiều của từ đã nhập như truy vấn tìm kiếm , và chuyển đổi các thuật ngữ truy vấn các hình thức số nhiều hoặc không số nhiều để cung cấp các kết quả có liên quan nhất thời vẫn giới hạn bao nhiêu tính toán một công cụ tìm kiếm phải làm gì để trả lại những kết quả.

Từ xử lý truy vấn cho tìm kiếm web pluralization
Được phát minh bởi Fuchun Peng, Nawaaz Ahmed , Li Xin , và Yumao Lu
Giao cho Yahoo
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20080189262
Công bố 07 tháng 8 2008
Nộp : ngày 01 tháng 2 năm 2007

trừu tượng

Kỹ thuật để xác định khi nào và làm thế nào để chuyển đổi từ trong một truy vấn để dạng số nhiều hoặc không số nhiều của nó để cung cấp các kết quả tìm kiếm có liên quan nhất trong khi giảm thiểu chi phí tính toán được cung cấp.

Một từ điển được tạo ra dựa trên các từ được sử dụng trong một số quy định của các truy vấn tìm kiếm thường xuyên nhất trước và bao gồm danh sách các biến đổi từ số nhiều để số ít và số ít đến nhiều.

Chuyển đổi không cần thiết được loại bỏ khỏi từ điển dựa trên mô hình ngôn ngữ . Từ chuyển đổi được xác định bằng cách tìm các không ngừng từ có thể ghi lại cuối cùng của truy vấn.

Bối cảnh của từ chuyển đổi được xác nhận trong các tài liệu tìm kiếm và một phiên bản của các truy vấn được thực hiện bằng cách sử dụng cả hai hình thức ban đầu của từ và sự biến đổi của từ .

Các tác giả của sáng chế nộp hồ sơ cho chúng tôi biết rằng :

Lên đến 50% của các truy vấn trực tiếp đến công cụ tìm kiếm web có ít nhất một hạn trong truy vấn tìm kiếm có thể được chuyển đổi hoặc từ ít đến hình thức số nhiều hay số ít đến hình thức số ít .

Tuy nhiên , trong số này 50% các truy vấn , chỉ có 25% sẽ được hưởng lợi từ pluralization hoặc de- pluralization .

Vì vậy, có vẻ như là kết quả đôi khi cung cấp có ít hoặc số nhiều sẽ cung cấp kết quả phù hợp hơn cho một người tìm kiếm hơn kết quả nếu các công cụ tìm kiếm vừa trở về cho phiên bản mà một người tìm kiếm nhập vào hộp tìm kiếm.

Xác định khi nào và làm thế nào để chuyển đổi một thuật ngữ truy vấn ban đầu cho hình thức số nhiều hoặc số ít của nó là quan trọng để có được kết quả tìm kiếm phù hợp nhất với chi phí tối thiểu.

1) Trước tiên , một từ điển được tạo ra, dựa trên các truy vấn tìm kiếm thường xuyên nhất trước đó.

2) Khi một truy vấn được nhận được từ người sử dụng, trong ví dụ này ” giày chạy ” , một quyết định được thực hiện để tìm thấy từ đặc biệt để chuyển đổi .

3) Tìm từ đầu làm cho quyết tâm đó, và trong ví dụ này , từ đầu là “giày”.

4) từ đầu đã chọn được kiểm tra trong từ điển để tìm các hình thức số nhiều không đổi của từ . Từ điển có thể hoặc không có thể chứa sự biến đổi vì biến đổi có thể được loại bỏ nếu chúng được tìm thấy không có liên quan .

5) Cuối cùng, một phiên bản của các truy vấn được tạo ra bằng cách sử dụng từ chuyển đổi và hình thức ban đầu của từ . Cho người sử dụng , chuyển đổi này là không thể nhìn thấy và chỉ truy vấn đệ trình ban đầu được quan sát thấy .

Các tác giả cũng đã hợp tác trong một bài báo có tựa đề bối cảnh nhạy cảm Xuất phát cho Web Search (pdf) , và nó cung cấp một cái nhìn hơi khác nhau ở các vấn đề liên quan đến pluralization , và các biến thể khác của các từ.