Khi SEOer thất nghiệp

Khi SEOer thất nghiệp sau khi làm cho công ty seo Mình muốn tham khảo các bạn, khi các bạn muốn đi làm SEO thì các bạn thường qua các kênh nào?

1. Bạn bè giới thiệu?
2. Tìm kiếm thông tin trên các trang tuyển dụng, diễn đàn SEO?
3. Tìm kiếm thông tin tuyển dụng quá google.com.vn. Tìm kiếm qua từ khóa nào?

Rất mong các bạn giúp đỡ.

P/s: Bên mình đang tuyển SEO, thiếu nhân lực lắm. Vì thế cần khảo sát xem kênh nào hiệu quả nhất để tập trung làm vào kênh đó.
nghĩa là bạn đang có nhu cầu tuyển dụng: ứng tuyển luôn nè =)))))))))))))).
– Vui một chút: bạn đang nói trên idichvu như vậy là một kênh rất hay đó. đúng ko nào. và đây là kênh khá tốt để bạn tìm nhân sự về seo. nói gì thì nói. nơi liên quan bao giờ cũng là kênh tốt.
– tiếp có thể là 24h. mình là người hay tham gia tuyển dụng thì đó là kênh mình thấy được nhiều hồ sơ.
– mạng xã hội
mình nghĩ chỉ cần 3 kênh đó là bạn có thể đủ lực ngoài ra bạn có thể làm ở mywork, care….
góp ý cho bạn vậy.
à quên nói nhỏ. cần nhân sự thật thì nói rõ quyền lợi đi. mình nộp đơn. đang thất nghiệp seo