HAPPY THANKSGIVING

Lễ Tạ Ơn là một truyền thống lễ hội thu hoạch mà mọi người tạ ơn Chúa vì tiền thưởng mà họ đã  công ty seo nhận được trong quá trình của năm preceeding. Một bộ nhớ của tạ ơn quá khứ dính với tôi là khi tôi đến thăm nhà một người bạn một vài ngày sau kỳ nghỉ, và anh đã thể hiện một poster trường được tạo ra bởi con trai trẻ của mình trong đó liệt kê những điều ông biết ơn; “Giày dép, một ngôi nhà, cha mẹ của mình.”

Năm qua đã trở thành một trong những thú vị và thú vị, trong đó tôi bắt đầu kinh doanh của riêng tôi, và đã xem nó phát triển với sự hỗ trợ của gia đình tôi và nhiều bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đã có cơ hội  công ty seo website để nói chuyện tại một vài hội nghị năm nay, học hỏi từ những người cung cấp để tự do tại Cre8asite Diễn đàn và những nơi thu thập và blog khác trên web, kết bạn mới và chia sẻ ý tưởng với những người cũ.

Cảm ơn bạn đã dừng lại do và đọc tin nhắn ngắn này. Tôi hy vọng rằng bạn có rất nhiều để tạ ơn năm qua.