GOOGLE Một CAB – THÔNG MINH QUẢN LÝ DỊCH VỤ FLEET

Muốn biết làm thế nào đến nay các chàng cáp là từ nhà của bạn khi anh ấy sẽ cho một cuộc gọi dịch vụ? Hoặc cần một chiếc taxi cho một chuyến đi ngang qua thị trấn? Bạn có muốn tìm không đau đớn và thuê một chiếc xe công ty seo website di chuyển làm việc?

Google dường như đã lấy một bóng để cung cấp thông tin về quá cảnh và hướng dẫn lái xe. Nhìn vào một ứng dụng bằng sáng chế mới từ Google cho chúng ta một cái nhìn vào cách họ có thể giúp người kết nối với xe taxi, tàu con thoi, và xe limousine, cũng như việc tìm kiếm địa phương và dài giao thông vận tải công ty đường cho hàng hóa và dịch vụ kinh doanh xe là một phần của một đội :

Xác định người sử dụng vị trí điều khiển xe dịch vụ
Phát minh Mark Crady, Michael J. Chu và Russell Y. Shoji
Ứng dụng bằng sáng chế Mỹ 20060217885
Công bố ngày 28 Tháng Chín 2006
Nộp: 24 Tháng Ba 2005

trừu tượng
Một hệ thống kết hợp vị trí xe nhận được thông tin vị trí cho xe dịch vụ từ hệ thống quản lý hạm đội khác nhau, và duy trì vị trí hiện tại của xe trong một cơ sở dữ liệu, bao gồm thông tin nhận dạng liên quan đến hạm đội của từng xe và thông tin liên lạc liên quan. Người sử dụng có thể truy vấn hệ thống tập hợp vị trí xe để có được thông tin về các phương tiện giao trong vùng lân cận của vị trí đầu vào của người dùng.

Các bằng sáng chế cung cấp một số ví dụ về cách này có thể có ích cho cả hai nhà cung cấp dịch vụ và người dùng cuối của hệ thống. Dưới đây là một ví dụ:

Trong một phương án, người dùng có thể nhập vào một vị trí với hệ thống vị trí xe tập hợp, và có được vị trí của xe gần đó cho thuê, như taxi. Người sử dụng cung cấp vị trí mong muốn (hoặc bằng tay hoặc tự động), và hệ thống tập hợp vị trí công ty seo xe xác định các loại xe cho thuê ở gần vị trí đó, và có sẵn để sử dụng. Người sử dụng có thể giới hạn các truy vấn tìm kiếm liên quan đến thuộc tính khác nhau của các phương tiện cho thuê, chẳng hạn như công ty, chủng loại, giá vé, vv với. Thông tin liên quan cho xe Dịch vụ cho thuê như số điện thoại, tương tự như vậy được cung cấp. Thông tin vị trí xe và các thông tin liên quan được hiển thị cho người dùng trên thiết bị cụ thể của người dùng, cho dù đó là một máy tính cá nhân, điện thoại di động, lòng bàn tay máy tính hàng đầu, hay nói cách khác. Đại diện hiển thị ưa thích bao gồm một màn hình hiển thị bản đồ của khu vực xung quanh vị trí đầu vào của người dùng, và các biểu tượng đại diện cho vị trí của các xe gần đó cho thuê.

Phạm vi của bằng sáng chế là rộng hơn nhiều so với hình minh họa đó, và cũng có thể bao gồm những thứ như giúp xác định vị trí một chiếc xe giao hàng có thể sẽ được đưa một gói cho một người nào đó, hoặc tìm ra nơi một chiếc xe tải dịch vụ có thể được lập lịch để đi đến một địa điểm. Các loại hạm đội tham gia có thể là xe taxi, nhưng họ cũng có thể là xe tải kéo hoặc xe tải giao hàng.

Đây sẽ là một cái gì đó mà Google tiếp tục phát triển, hoặc họ đã nộp bằng sáng chế để bảo vệ ý tưởng trong trường hợp nó trở nên khả thi trong tương lai? Thật khó để nói, nhưng nó sẽ là thú vị để xem một người nào đó đưa một số trong những ý tưởng thành hành động.