Danny Sullivan LEAVES XEM VÀ TÌM KIẾM ENGINE TÌM KIẾM ENGINE CHIẾN LƯỢC

Năm trước đây, ngay sau khi tôi xây dựng trang web đầu tiên của tôi và bắt đầu thúc đẩy nó trên web, tôi đi qua một trang web cung cấp rất nhiều sự giúp đỡ và cái nhìn sâu sắc như thế nào công cụ tìm kiếm làm việc, và phải làm gì để thực hiện một trang web rõ ràng hơn trong tìm kiếm động cơ. Tôi đoán rằng nó đã có một ảnh hưởng gì đến tôi, bởi vì tôi cố gắng làm một số tương tự ở đây, với blog này. Trang web đó là Search Engine Watch (liên kết là một cái nhìn Lưu trữ Internet của trang web như nó xuất hiện vào năm 1997), và người đứng sau các trang web và các thông tin có Danny Sullivan công ty seo website

Search Engine Watch (SEW) và Chiến lược Search Engine Hội nghị (SES), trong đó xuất hiện từ các trang web, có thể là các trang web và hội nghị hàng loạt thẩm quyền nhất trong ngành công nghiệp tìm kiếm thị ngày hôm nay, và Danny Sullivan đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển cả hai. Nó đến như là một bất ngờ sáng nay khi biết rằng Danny là để lại Search Engine Watch và Chiến lược Công cụ Tìm kiếm Hội nghị.

Tôi đã may mắn trong năm nay, đã được mời tham gia Danny nói chuyện tại một vài công cụ tìm kiếm chiến lược hội nghị và blog tại blog Search Engine Watch. Không sẽ khá giống nhau mà không có sự hiện diện của mình. Anh là một ánh sáng cả trong ngành công nghiệp, và cho những người muốn biết thêm về cách làm cho trang web của họ có thể nhìn thấy trong kết quả công cụ tìm kiếm t77
Trong khi Danny là để lại các trang web mà ông lần đầu tiên bắt đầu hơn một thập kỷ trước đây, ông vẫn sẽ được trình bày thông tin về công cụ tìm kiếm trên tại SearchCast hàng ngày. Đó là một niềm vui làm việc với ông những tháng vừa qua, và học hỏi từ anh ấy trong mười năm qua.

Cảm ơn bạn, Danny, và lời chúc tốt nhất trong nỗ lực tiếp theo của bạn công ty seo