TAKE THE Công cụ Tìm kiếm FOOTBALL CHALLENGE

Các folks tại thị phím Shift đã ban hành một bóng đá Search Engine Challenge, và bắt đầu một giải đấu bóng đá tưởng tượng (US. bóng đá) tại web 2.0 trang web bóng đá tưởng tượng, FleaFlicker.com công ty seo website

Tôi chỉ cần đăng ký, và thêm vào các Delaware Bay Picaroons đến các giải đấu. Barry Schwartz (RustyBrick), Garrett Pháp (Search Engine lowdown), và Thomas Shaffer (MSN) là một số người khác chơi. Có vẻ như có một bộ phận tiếp thị cho công cụ tìm kiếm, và một số khác cho nhân viên công cụ tìm kiếm.

Nếu bạn quan tâm đến chơi, liên hệ với Evan. Liên lạc và các thông tin khác được bao gồm ở đây công ty seo