Các món quà mà Mattcutts có thể tặng bạn

1. Penguin : đánh mạnh vào liên kết xấu ( bị có thông báo , sửa 2-3 tháng)

2. Over optimized : spam key, spam anchortext ( phạt không thông báo nên khó mà đo được thời gian khắc phục)

3.Panda : nội dung mỏng và ít, nội dung copy, nội dung không thể đọc hay còn gọi là rác ( phạt thông báo, sửa 1 tháng lên ngay)

4. Penalty : quá nhiều link aff, bị spam link, đặt link xấu, time on site đột biến, che giấu link ( cloaking), doorway (vào trang 5s redirect sang trang khác ) ( bị anh này khó ngóc đầu nên cái này tùy người)

Anh e nào đã bị và khắc phục được mấy “con thú” của Google