Cá nhân hóa và BẢO MẬT CẢNH TỪ công cụ tìm kiếm

Bỏ qua video này lần đầu tiên, nhưng nó có giá trị một chiếc đồng hồ nếu bạn đang quan tâm về cách công cụ tìm kiếm có thể sử dụng các dữ liệu mà họ thu thập được khi người thực hiện tìm kiếm: công ty seo website.

Dữ liệu là gì Telling chúng tôi? (không còn nữa)
7 tháng 7 năm 2006

Điều hành: Bambi Francisco, cao cấp mục / phóng viên, Marketwatch
– Usama Fayyad, Giám đốc dữ liệu, Yahoo
– Jim Lanzone. Giám đốc điều hành, Ask.com
– Peter Norvig, Kỹ thuật Tìm kiếm và Giám đốc chất lượng, Google
– Michael Yavonditte, Giám đốc điều hành, Quigo

Hat tip để Findory của Greg Linden, người có một writeup lớn trên trình bày.

Nhiều hơn từ các chuyên gia đã:Cá nhân hóa và BẢO MẬT CẢNH TỪ công cụ tìm kiếm công ty seo.
Một bài thuyết trình âm thanh Supernova2006 từ Usama Fayyad khoa học mới tại Yahoo

Một bài thuyết trình Berkeley với Peter Norvig từ ngày 26 tháng 9 2005 trên Tìm kiếm Cá nhân, Tin tức, In, Maps và Earth